Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Какво е застраховка каско?

Каско е особен вид имуществена застраховка. Предназначена е за покритие на специфични рискове, свързани с моторни превозни средства.

Какво означава каско?

В етимологията на различните езици понятието каско има различни обяснения.

 • Каско- анг. (CASualty and COllision- авария и сблъсък)- Понятието каско е съкращение от основните покрити рискове по застраховката.
 • Каско- анг. (cascade- каскада)- Друга интерпретация на понятието от английски език асоциира автомобилната застраховка с каскада. Както акробатическата имитация на рискови движения не води до реални увреждания на каскадьора, така и с полица каско щетите върху автомобил стават „нереални”. Образно казано застраховката помага да върне кадъра назад.
 • Каско- фр. (casque – каска)- В началото на 19 век, автомобилната полица е била представяна като допълнителна зашита на автомобила, асоциативно представяна като каска, шлем.
 • Каско- исп. (casco – череп)- На първите автомобили в Испания рисували череп, за да предупреждава пешеходците за свързаните с него опасности. Първите полици каско съдържали същото изображение.
 • Каско- ит. (casco- корпус)- по полица каско първоначално са били застраховани само щетите върху корпуса на превозното средство.
 • Каско- рус (Комплексное Автомобильное Страхование, Кроме Ответственности)- Комплексно Автомобилно заСтраховане с изКлючение на Отговорности

Какво е каско?

Застраховка Каско е договор. Споразумение, по силата на което застрахователна компания се ангажира на компенсира застрахованото лица за претърпени материални вреди върху застрахованото превозно средство.

Предмет на застраховката е ангажимента на застрахователя, произтичащ от сключен застрахователен договор. Състои се в обещанието на застрахователя да обезщети застрахования за вреди върху обекта на застраховане, причинени от покрит по полицата риск.

Обект на застраховката са всички видове сухопътни преводни средства (без релсови такива), включително трайно монтираното към тях оборудване, предназначени за движение по пътищата, снабдени със собствен двигател (и регистрационен номер), както и прикачваните към тях ремаркета и полуремаркета.

Каско-то е доброволна застраховка

Сключването на застраховка каско е доброволно. По този продукт законодателят не е предвидил специални случаи при които полицата да бъде сключена без съгласие на заинтересованото лице (собственик или ползвател).

Валидни за каско са общите нормативни правила регламентиращи доброволните застраховки.

Трябва ли ми тази застраховка?

Да ви попитаме така?

Проблем ли е за вас да си купите същата кола днес? Ако е, каското ще е по полза.

Дори и да не ви притеснява разхода, ако не искате да го правите – отговорът е същия. Заслужава си да се разгледат възможностите.

Често задавани въпроси
 • правила
  • рискове
  • срокове
  • документи
  • проверки
  • промени
  • щети
  • проблеми
  • други