Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Какво е застраховка помощ при пътуване?

Помощ при пътуване чужбина е доброволна застраховка, покриваща разхода за неотложни медицински услуги, при временен престой на физически лица извън територията на България. По същина полицата е модифициран вариант на застраховка Злополука и Заболяване .

Защо е важна тази застраховка?

По цял свят здравните услуги са скъпи. И задължително се плащат, независимо от неотложността при която се налага да не ползват. Ако сте останали с впечатлението, че спешната помощ е безплатна – бъркате! За България не се налага да плащате, защото разхода е покрит от здравната каса. Това е част от социалната политика у нас. Тя е за български граждани. Чужденците плащат и за спешна помощ у нас.

При пътуване в чужбина сте… чужденец. Не попадате в обхвата на социалната политика на която и да е държава по света! Здравните услуги са платени. Те са високо квалифицирани дейности. Четете – скъпи!

Застраховка помощ при пътуване в чужбина, ви спестява ликвидния риск. Как да се плати, ако се наложи да се ползва здравна услуга зад граница. и докато един първичен преглед едва ли е съображение за пътуващи, много спешни ситуации, като гипсиран крак, остра алергична реакция от морски таралеж, да не говорим за кардиология, могат да извадят от равновесие планирания бюджет, та дори и спестявания ви!

Дори и размера на евентуалния разход да не е съображение, човек няма локалната експертиза да намери адекватна здравна помощ на всяка точка от света. Застраховката на медицински разноски върви с асистанс. Това са специализирани компании с локални партньори във всяка страна и договори с местни здравни институции. При необходимост дават съвети как и къде може да се ползва насочена към потребността медицинска услуга.

Трябва ли ми тази застраховка?

Живота е цикъл от радости и проблеми. С полицата част от неприятностите се преодоляват по лесно. Срещу пренебрежимо ниска цена.