Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Ако сами не искаме да сме част от Европа, няма кой да ни набута там

Все твърдя, че основния проблем при ликвидацията на щетите е в недостатъчното слушане (за който има брокер да му говори) при сключване на полицата. Факт е, че някой застрахователи упорито демонстрират обратното, но при достатъчно аргументиран спор с писъмца срещу номер, нещата се получават и без разходи за адвокат. Проблемът не е само в нашата градина обаче. Защото все пак някой друг кове закони. А те както небрежното ми анализче показва пречат заради немислене.

За много неща мога да се хвана, но е дошъл момента на двустранните констативни протоколи.

Защо ми пречите да съм същата част от Европа, господа законотворци?!

За който не е просветен в локалното развитие за употребата им, да метне око как

КФН каза: Нека бъде светлина и за двустранните констативни протоколи.

Като потребители би трябвало да знаете вече как се попълват и защо НЕ СЕ пише виновен съм най- долу. Това са четива за начинаещи.

Видно от недобрия превод на доклада до застрахователя (ето така се попълва и той) документите са евро преписани. Поразрових се и установих, че нещата са се стекли ето така:

От къде дойдоха двустранните констативни протоколи?

С приемането на Четвъртата моторна директива, европейците решават да направят ликвидацията по застраховка гражданска отговорност по- лесна и по- сигурна. И по- важното такава, че да му бъде безразлично на застрахования потребител откъм усилия къде точно в рамките на съюза ще влезе в ролята на трето лице.

В унисон с тази мерки Асоциацията на европейските застрахователи решили да направят нещата още по – лесни за застрахованите и създали унифицирана бланка, с която причинител и пострадал да могат в определени ситуации да удостоверят случилото се, без да притесняват за това местната пътна полиция. И така се появил образецът на европейското изявление за произшествие (European Accident Statement) , познат по нашите ширини като двустранен констативен протокол.

И като всичко европейско, документът се появил в еднакъв формат на всички официални европейски езици. Като ЕС застрахователите приели, че независимо от езика на формулярът бъде попълнен, той ще бъде еднакво валиден на територията на обединена Европа. А проблемът с езиковото разнообразие на стария континент ще бъде управляван от застрахователите.

Как се предполага да сработят европейските двустранни констативни протоколи?

Практиката варира, но в общият случай никога не пречи на мястото на събитието протоколът да бъде попълнен, независимо от конкретните обстоятелства. Разбира се, препоръчително е да се свържете и с местната пътна полиция на същия номер 112, защото в някой страни това е задължително ако има повече от две МПС-та или пострадали лица.

Всяка страна, участник в ПТП-то си пише колонката сама на майчин език. Ако не ви харесва нещо от това което е споделил другия, има място за забележки. И толкова.

Как вижда нещата българския законодател?

Най- общо имаме същите права, ама не сме чак толкова равни. При събитие с участие на превозно средство с чуждестранна регистрация е задължително мястото на събитието да бъде посетено от Пътна полиция (чл. 125, т.4 от Закона за движение по пътищата).

Е питам се защо по допускане нашият законодател не ни е дал същите права като на другите ЕС граждани?! Или пък това не е цел, а чист пропуск при редакцията на закона за движение по пътищата… Мен не ме кефи да ме третират локално по - рестриктивно, отколкото зад граница. Пък и как изглеждаме спрямо другите европейците, като по неоправни ли?!

Броко коментари