Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Аман от документи! Що не вярват на КАТ!?

След толкова писане за гражданска отговорност нямаше начин да не тествам и аз реалната фактология на покритието. А то какво ли друго след два сантиметра сняг!? Участник съм в стандартно ПТП: двама участници, фар, мигач и малко крива ламарина, и естествено- липсва съгласие по отношение на обстоятелствата. Щото не всеки заспива със закона за движение по пътищата. Идва пътна полиция (Искрено благодаря за бързата реакция и любезното отношение на -15 градуса!) и отсича: акт за втория, копие от протокола за ПТП за мен. Съвестно в кратък срок, въпреки че имам пет години все за това, предявявам иск към застрахователя на виновния водач. Нищо особено в процедурата, освен… изискваните ми документи: шофьорска книжка, контролен талон, талон за технически преглед и единственото естествено- талона на колата. Прекалено много!!! И все още не разбирам защо! Гражданската отговорност покрива вреди на трети лица. Аз договорни отношения със застрахователя на виновния водач нямам! Не искам да ме познава добре (по документи)! Защото не му трябва! Приел е риска на втория участник, щото сам си е пожелал лиценз по гражданска отговорност, а с него не може да откаже да я сключи за който иска. Да опознава него! Не мен. Аз съм увредено лице. Моята работа е да: 1. докажа, че имам щета, 2. обоснована претенция за нея и естествено 3. застрахователен интерес. Всичко друго е излишно! Имам щета- автомобила е представен за оглед. Видно потрошен. Щетите съответстват на описанието на събитието. Претенцията ми е обоснована- пътна полиция е съставила изискуемия по законова уредба документ. Щетата ми е виновно причинена, безспорен факт от наложеното административно наказание на втория участник (пише си го ясно долу в дясно). Удостоверявам наличие на застрахователен интерес. Защото показвам талона, според който собственик на МПС-то съм аз и се идентифицирам доброволно с лична карта за да затвърдя допускането, че аз-ът от талона точно в този момент предявява лично претенция. За мен необходимото до тук спира! Това се изисква от мен по нормативните правила. Защо е им е талона за технически преглед!? Той е изискване моето МПС да търкаля гуми без това да пречи на закона за движение по пътищата. И по- важното! Право да проверява е ли си знам задълженията има само оправомощен за това орган- в случая пътна полиция. Нищо не са казали за застраховател. Аз каско с него нямам, с други думи- доброволни договорни отношения при които всяко избрано правило може да важи. Аз съм увреденото лице със единствените задължения от 1 до 3.Прост аналог. Ако ми бяха счупили къщата, а не колата, какво трябваше да занеса!? Разрешителното за стоеж ли!? Защо им е шофьорската книжка!? Аз длъжна ли съм да съм правоспособен водач, за да имам автомобил (да се чете застрахователен интерес)!? НЕ! Ако не искам да знам да карам- си купувам по- скъпа гражданска отговорност. Нищо повече! Защо им е контролния талон!? Ако аз по принцип си карам кофти и КАТ знае за това и ми орязва точките, това прави ли ме по малко правоимаща за конкретната щета!? И най- важното от всичко това! При ПТП КАТ започва разговора от „Давай точно тия документи”. Ако не бях го направила или пък не бяха валидни, долу в дясно на розовия лист (дето го давам в оригинал) щеше да има поне още един административен акт и за мене. Т.е. всички необходими факти са удостоверени, вписани и подписани от правоимащ орган. Да, факт е, че застрахователя може да изисква и други документи за установяване на вредата. Но… с точно тая бумащина не прави нищо в тая насока! Както и да е, не е кой знае какво затруднение да предоставя и трите картончета за копие. И без това съм длъжна да ги нося, ако управлявам МПС-то. Не ме притеснява и факта застрахователят да ги администрира. Той прави това според изискванията и по занятие. Но… Въпросът е принципен! След като си спазвам стриктно задълженията, що ми затрудняват упражняването на правата!? Коства ми усилия и време да намеря, извадя и прибера отново излишните за случая документи. Вече съм го правила и нося официално подписан формуляр за това! А като ми затрудняват упражняването, на практика ми ограничават правата! Как ще го гоним така развития пазар!?

Броко коментари