Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Аргументи за скрап! Какво продължава да пречи на гражданската отговорност да си остане в интернет?!

Благодаря на вестник Капитал, че отвори думата. С радост ще помогна да разнищим „обществената значимост“ като мотив. Защото за тези, за които застраховането е професия, а не занаят, нещата стоят по друг начин.

Подчертавам! Аз твърдя всичко по- долу.

Много моля да не се свързва с брокера, който продава на страницата, защото проверките заради присъствието му в интернет му идват в повече.

Ето това вече е разписано по нормите в полза на обществения интерес.

Може ли да откаже застраховател плащане по сключена гражданска отговорност, ако в полицата има грешки?

Трябва ми поне един пример за да повярвам!

Гражданската отговорност се прави на колата, а тя се разпознава по рама

Гражданската отговорност се сключва на колата. Вече съм обяснила защо. Правилно е и така трябва да остане. Превозното средство се идентифицира еднозначно по номер на рама. Това е ЕГН-то на колата. Получава си го при раждане и се разпознава по него в регистрите на която се сетите ЕС страна. Всичко друго е допълнителна информация. И да се променя, колата си остава същата.

Простичко казано. Вярна ли е рамата- еднозначно и безспорно може да се идентифицира колата.

Кодексът за застраховане в чл. 263 е споделил, че при промяна на собствеността, вкл. и регистрационния номер, ако не го пожелае изрично новия собственик, задължителната полица не се прекратява. Вменил е само небрежното задължение за промените да се уведомява застрахователя.

Гражданската отговорност покрива всеки, който ползва колата на законово основание

Чл. 257, ал. 2 от голямата книга казват, че има ли валидна полица всеки който не е откраднал МПС-то е покрит. Та и не само това. Задължението за сключване е на цялата тази група лица. Все един трябва да го направи, защото глобите на Пътна полиция са за който хванат зад волана, без значение дали е собственик или не.

Трябват правила обаче. По договора за застраховка не може да няма титуляр. Та точно това е причината собственикът по талон да е задължителен за вписване. А ако за застрахователят е важно и нещо друго, може да поиска информация и за поне един обичаен водач.

Простичко казано- вярна ли е рамата- каквото и друго да пише, има полица. И за да съм по ясна като застраховател, всичко друго, освен ВИН-а е въпрос за цената на полицата, а не за нейната валидност или за ангажимента на застрахователя.

Гражданската отговорност е валидна, а ангажиментът на застрахователя неизбежен, ако колата се вижда застрахована в регистъра на Гаранционния фонд

След като аз намирам влезли в сила съдебни решения с точно този коментар, не виждам начин и регулатора да не го знае. Застрахователите го знаят. Та нали точно с тази удостоверителна цел се направи този регистър. С него са вързани системите за проверка на Пътна полиция, стационарните камери и проверката за наличие на полица при издаване на нова. (дарът от новата наредба 49).

За който не му се рови в мрежата за съдебни решения, да тества регистъра на ГФ с кола с променен регистрационен номер. Излиза предупредителното съобщение, че собственикът не е изпълнил задълженията си по кодекс и МПС-то е намерено по номер на рама. И за не техно грамотни е ясно, че ГФ има представа от регистъра на Пътна полиция. Не е в реално време (по личните ми тестове), но се актуализира често.

Кога може да откаже плащане застраховател?

Само в споменатото в чл. 268. А там грешка в полицата няма! Чак и правото на регрес при гражданската отговорност не е така либерално като при другите застраховки. Та нали точно така се гарантира социалната функция, която е водещият мотив застраховката да е задължителна.

ГОЛЕМИЯТ ИЗВОД

Ако колата е регистрирана с вярна рама- има валидно покритие и застрахователят не може (убедена съм и че не го прави) да откаже плащане. Всичко друго по полицата е въпрос само на цена!

Кой носи отговорност за верността на данните при гражданската отговорност?

К’во става с Наредба 42?! Да не са я отменили?! Или само аз я чета. Щото в нея има чл. 4, ал.1 в която ясно е разписано, че застрахователите са длъжни да имат информационна система, която да гарантира проверка на входните данни.

Който е издавал полици знае, че ГФ връща съобщения за несъответстия в данните, ако има такива. И това се вижда от системата на застрахователя. Брокерът трябва да е неграмотен или сляп, за да не обръща внимание на това. Особено ако знае, че застрахователят ще му иска премията при неправилно тарифиране.

Ако все пак това не сработи, нали точно за това има задължение да поддържа застраховка професионална отговорност.

Специалният случай при продажби през интернет

Доверие да можеш да градиш! Ето това е ключът за продаваш през интернет. Валидността на полицата може да бъде проверена веднага след нейното издаване. Потребителят знае, че има полица много преди да му чукне куриера на вратата. Удобство, което няма как да ползва докато виси на гише. Аз лично си проверявам всяка кола преди и след издаване на полица. И изрично казвам на клиента- ВИЖ! За да е спокоен и да вярва, че листа който ще получи утре е полица.

Още няколко малки детайла

Закон за задълженията и договорите

Видях, че ЗЗД е основанието да се оспорва валидността на застраховката. И без да съм юрист знам, че нормите си имат приоритет. Ако нещо е разписано в Кодекс, законът- мълчи

Личната ли статистика

  • Никой на пазара няма надеждна статистика за това колко полици се купуват през интернет

Мога обосновано да предположа, не повече от 6000 за 3,8млн. коли. Какъв малък процент провокира обществена значимост, а!

  • Колко жалби има по откази на застрахователи, основани на грешка в данните по полицата?

Обосновано мога да предположа, че клонят към 0.

  • Какъв е делът на грешните полици, поръчани през интернет?

Аз лично грешна полица нямам! За период от 5 години. Щото толкова история има тази страница. Мога да предложа, че колегите онлайн също имат собствени методи за скрининг и успяват да управляват този риск успешно! Не за друго, същината на бизнеса го изисква. Доставката е скъпа.

  • Какво пък става офлайн?

За сметка на това, през последната седмица имам три нови коли, придобити с активна полица. Две от тях ги няма в ГФ.

При едната има грешка в рамата. По грешната излиза.

Втората също е с грешка в рамата. Но беше и анулирана от застрахователя защото не е платен анекс за 5лв. Основната полица е платена, след това се пуска анекс и компанията вместо да прекрати само анекста, беше !!! анулирала (щото е различно от прекратяване) цялата полица. А точно тази кола с безполезния си лист хартия, създаваш увереността на собственика, че има застраховка, точно 2 пъти минала през Пътна полиция с него за пререгистрация.

Третата е ок.

Е общественият интерес не се ли чувства застрашен?! Какъв е контролът върху спазването на като че ли все още действащата Наредба 42. Щото според нея корекции по издадени полици се правят до 48 часа след издаването. А аз виждам и на 6-тия месец да се оправя грешна рама.

Чудесно послание има оная реклама. „Стига глупости!“

Броко коментари