Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Да допишем правилата на играта: Решение 1

Дано сте забелязали колко по умна е новата ни цъкачка за гражданска, щото доста труд вложихме, много четене, много писане, много от всичко. И понеже за пореден пък си припомнихме накуп как работи пазара, няколко коментара не са никак излишни.

За да сработват нещата добре в застраховането трябва първо да има правила, те да се познават (дори между редовете) и накрая да се спазват до последната буква!

На практиката обаче нещата не сработват точно така и това ражда особености, от типа:

На ти си куклите, дай си ми парцалите

В тази история може би има най-високата концентрация на особености, от всички които ми се набиха на очи.

Условието е разписано достатъчно подробно, направо в полицата. С него застрахователят вменява задължение на застрахования в срок от един ден от промяната на собствеността да уведоми компанията и да поиска предсрочно прекратяване или да сключи добавък. Неизпълнението на това задължение дава право на регрес срещу застрахования в случай на събитие.

Респектиращо за юзър, но само на пръв поглед. Защото:

Кодексът казва, че при промяна на собствеността полицата го гражданска отговорност не се прекратява. Купувачът и продавачът са длъжни съвместно да уведомят застрахователя, а само новият собственик има правото без основание да прекрати полицата.

Изричното разписване на поведението на страните обаче на ограничава възможните изходи за застраховката при промяна на МПС. Защото в общите дефиниции на нормата за застрахователен договор законодателят е допуснал възможност и на титулярът да иска спиране на покритието, при отпадане на застрахователния интерес (което очевидно е факт при продажба). Единственото неразписано е доколко основателно е застрахователят да вменява дадено от закона право като задължение? Не е изрично забранено, значи може.

За всичко останало обаче няма откъде да се хванеш.

Срокът за уведомяване е 7 дни. Като го съкращава на 24 часа компанията накърнява правата на потребителя на застрахователна услуга и по- важното тази уговорка не може да има обвързваща за него сила.

Заплахата с регрес също седи не съвсем на място. Случаите, в които застрахователят може да събере обратно платеното от застрахования са изрично разписани. И промяната на собствеността не е между тях.

Като изключим текста, срока и регреса проблем наистина има.

Проблемът

Причината да се практикуват подобни условия в договора за задължителната застраховка са ясни и не са лишени от основание. Промяната на собствеността може крайно на промени рисковите обстоятелства, при които полицата е била сключена. Факт, който очевидно ощетява застрахователя.

Законодателят разумно е предвидил и задължение и срок за уведомяване, но не е заложил каквато и да било „мотивираща” санкция за застрахования. И на него не му пука особено какво става с полицата. Било от незнание, липса на информация или просто небрежност, в по- голямата част от случаите носещият риск застраховател не разбира въобще за промяната на собствеността.

Решението

Най- лесно е да се предвиди санкция, стресираща и мотивираща за застрахования. Но като всяка лесна или принудително административно мярка, няма да сработи добре. Трябва и норма и някой, който да я прилага после.

Факт е, че ще бие на очи поне, но незнаещите ще продължат да си незнаят, поне до първата щета. А после придобитото знание ще се превърне в жалби и кофти пи ар по името на инс-а в поне няколко форума. Имането на такава санкция не пречи, но няма да свърши работа.

Хубавото на доброто решение, което да вкара застрахования директно в правия път, е че за него законовата рамка вече. Не му трябва нищо повече от едно текстче (препоръчително в полицата) и тарифно условие в болд, за да бо(л)де очите на брокерите ;).

И логиката зад решението…

Застрахования е длъжен да обяви всички новонастъпили обстоятелства. Не познаването на нормата не оправдава нейното неспазване нали!? Ако новото обстоятелство е такова, че застрахователят не би отказал сключването на полица (а той не може и да иска за задължителна застраховка), може да поиска неговото изменение (чрез премията, щото няма с какво друго).

Препоръчителното текстче за полицата е само с цел, да не може в двуседмичен срок застрахованият да откаже промяната, просто защото за това се е споразумял още при сключване.

Например: При промяна на обстоятелствата, при които е сключена настоящата полица, за които застрахователят не бъде уведомен в 7 дневен срок от датата на тяхното възникване, застрахованият дължи доплащане на (някакво ужасяващо число) премия.

Всеки клиент си гледа листа, които взема в къщи. Като не разбере както има в него- пита гугъла. Чете на Broko-то :P. Ако търсачката не извади верния отговор, звъни на брокера.

Ще сработи!

Броко коментари