Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Една кола, една гражданска отговорност. Помисли ли за това Наредба 49?

Ако не беше привлякъл вниманието ми тази седмица приятеля до мен, нямаше да се загледам чак толкова надълбоко в рекламите и станицата му. По повод на поръчка, обаче попаднах на предполагаемия казус, около ограничението с Наредба 49, да няма повече от една гражданска отговорност за едно МПС. Не си направих труда да пращам до надзора и коментар тогава, защото не ме засяха лично и драматично. Но, ако търсеха различните гледни точки, трябва да са ме прочели. Все пак няма друго място в нета за злободневни коментари, нали?!

Та...

Какво ми се случи?

На 07-08-2015г. ми поръчват нова полица. Оказва се, че колата вече е застрахована на 04-08-2015г. Без нейният собственик да знае и плати, разбира се. Има промяна в собствеността на МПС-то през срока на текущата застраховка и това обстоятелство е надлежно регистрирано с анекс от застрахователя.

(Ето това е полицата BG/15/515002014232, колеги. Проверете си я, ако случайно не сте доволни от впечатленията ми.)

Клиентът (собственик по талон) недоумява и проверявам при застрахователя. Полицата е издадена от друг офис и проверката не сработва по телефона. Подразбирам обаче, че гражданската отговорност е издадена (допускам от посредника на стария собственик, щото ако е от офис на компанията е страшничко!) с данните на стария собственик.

Търпеливо изчаквам до 10-08-2015г. колкото е крайното време по разписани норми, застрахователят да е на 100% сигурен, че премията по тази застраховка ще бъде платена (просто щото парите трябва да са вече по сметката му). И писмено уведомявам, че от името на моя клиент искам застраховката да бъде прекратена защото е сключена при липса на застрахователен интерес . Всеки, зачитал се в чл. 195, ал. 1 на Кодекса знае, че пречещото ми да издам нова полица в регистъра на Гаранционния фонд, нещо е недействителен застрахователен договор.

Вместо да видя резултат незабавно! След няколко часа разбирам от клиента, че полицата му ще бъде оправена.

Как е възможно това да се случи?

Нямам детайлната информация как точно е станало. Не ми и пука. Защото възможностите са точно две. Стига ми да знам, че клиентът е склонен да спести излишните неприятности на участниците. Които и да са те.

  • Вариант 1- по читав

Застрахователят е уведомил посредника- издател за проблема. Той от своя страна е говорил със стария собственик на колата, който пък е намерил новия. Застраховката е издадена при по- атрактивна от текущата тарифа, т.е. новият собственик е ценово безразличен между цената по текущо недействителния договор и моята оферта. И понеже е джентълмен, е решил да спести неприятностите на всички по веригата, като не се вглежда толкова в отнетото му право, сам да избира застраховател.

  • Вариант 2- по в страни

Застрахователят е намерил лично клиента и го е заговорил за възникналото недоразумение...

И при двата все нещо не е по правилата. Застрахователят вижда нарушение на нормативните правила, но вместо веднага и безкомпромисно да реагира, се опитва да си спаси полицата. И го прави.

Не ми е фатално, че застраховката не е при мен сега. Аз еднократни случайни продажби предпочитам да не правя. Дойде ли някой, трябва да е сигурен, че всичко е под пълен контрол и в негов интерес. Така ме помни, не само една година. Клиентът знае, че с мен е спокоен за каквито и проблеми да възникнат около полицата. Ще мине ли номерът на застрахователя (негов посредник) догодина? Да се пробват. Аз в обречени „битки“ време не губя…

Та… около тоя повод и един безплатен съвет:

Как се превежда "застраховка гражданска отговорност" на английски?

Броко коментари