Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

ЕИСОУКР стартира утре, ние не

Не че не беше ясно, но поне вече е и мотивирано. Какво вече знаете новата система за издаване на полици по гражданска отговорност стартира утре. Вече ви информирахме за предвидения гратисен период от 45 дни в които ще предвижда задължителната застраховка да бъде списвата (както до сега на химизирани бланки), принтирата (както до сега от системата на застраховател, за тези компании, които са предоставили достъп до информационните си системи) и ЕИСОУКР принтирана (както част от нас сме виждали на презентации). Какво е необходимо за да заработи системата?Участниците в системата са застрахователите и гаранционния фонд. За да заработи ефективно електронното централизирано издаване на полици са необходими три стъпки. Техническа готовност на застрахователя- информационната му система да позволява връзка в реално време с базата данни на гаранционния фонд. По неофициална информация този тестов етап е вече преминат от всички компании без една. Сертификат за работа със системата- ако техническата готовност е на приемливо за работа в реална среда ниво, застрахователя бива сертифициран да работи със системата. И пак по неофициална информация сертифицирани до сега са четири компании. крайният срок за това е до края на юни. Решение на застрахователя да премине към работа със системата- част от правилата при които е проектирана да работи системата все още не са ясни. Очаква се да бъдат разписани с наредба до края на месеца. Разбира не крайният срок за решение на застрахователя е 17.07. Предполагам голяма част от компаниите ще се включат към края на юни. Тези, които ще го направят по- рано е по- вероятно да го пуснат ограничено (през уеб портал, ако имат направен такъв, работещ паралелно с директен достъп до информационната си система). От кога ще пускаме ЕИСО граждански?По наши прогнози ЕИСО гражданската ще се появи масово на пазара към края на юни. За нас- може и по рано за определени компании. Разбира се като ни пуснат достъп. Утре на старта, освен да се поздравим за него.... (страшно подходящата песничка ще е за страницата ни на файс-а).

Броко коментари