Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Гражданска отговорност за 2014г.- какво очакваме за следващите два месеца

Почнаха спекулациите около цената за гражданската отговорност за 2014г. След седмица с очаквания за поскъпване, тази медиите връщат настроенията в обратната посока- ще става евтино. И за двете не сме оптимисти. Нашите прогнози са, че резки промени до поне началото на другата година няма да има.

Гражданска отговорност за 2014г.- сегашните цени поне до нова година

За нас ценовите равнища сега са стабилни и няма основание за драстична промяна в каквато и да е посока. Бихме се обзаложили, че при сегашните правила спад от -10% е невъзможен за широк сегмент. И да се похвали с такава промоция някоя компания ще е за изключително тясна група (например физически лица на възраст над 60г., с валидна шофьорска книжка и регистрация на село). Резултатът би бил повече пи ар отколкото ефективно намаление на цената за гражданска отговорност. Място за по- умерени намаления обаче има. Имаме няколко съображения в подкрепа:

Цените поддържат устойчива връзка с достатъчната премия

През 2010г. надзорът въведе изискване към застрахователните за поддържане на допълнителен резерв с който да гарантират достатъчността на събраната по всички полици премия спрямо средни за пазара нива.

Този резерв зависи в променяща се по тримесечия пропорция, на съотношението на рисковата премия към достатъчното ниво по видове превозни средства, от определените стойности за 2011 и 2012г. Равнищата и за двете години са еднакви и не предвиждат детайлна сегментация (цената в рамките на една тарифна категория, да речем до 1300 кубика, не зависи от други рискови фактори). Подчертаваме „пропорция”, тъй като очакванията ни рисковата премия да достигне заложените достатъчни граници не се оправдаха. Независимо от причината, при такава ситуация пазарът е стабилен и няма основание да се очаква промяна до края на 2013г.

Цените, които предлагаме сега са съпоставими и варират в постоянно съотношение в последните девет месеца около определените граници. За да продължи да поддържа сегашните нива на премията, пазарът няма да има допълнителен разход, който при равни други условия също не мотивира покачване.

Потенциал за промяна надолу обаче има. Към края на месец юни (от тогата са последните публични данни за резервите на застрахователите) почти всички застрахователи са освободили допълнителен резерв.

Гражданската отговорност може краткосрочно леко да поевтинее

Позицията на другите технически резерви не съдържат друга информация освен необходимата добавка за достигане на средния пазарен риск. Ако портфейлът на застрахователя се развива по- добре от очакваното, т.е. средната продажна цена, намалена с аквизицията е по- висока или равна на достатъчната за риска, размерът на допълнителния резерв следва да намалява спрямо предходния период.

Намалението обаче не бива да се надценява. Освен от по- високата средна цена за сегмент то би могло да бъде в резултат и на свиване на новия бизнес. И това частично е факт, ако има намаление и на пренос- премийния резерв. По- нисък премиен резерв означава по- малко отговорност на застрахователя за неизтеклата част от риска. Ако премийния приход расте, а резерва намалява, разликата не е нищо повече от по- скъпа аквизиция (и администрация). В общият случай- недобра средносрочна перспектива за пазара… Но в това новина няма.

И да допуснем свиване на новия бизнес (на събраната премия), то би оправдало само частично освободения допълнителен резерв. Разликата при условие, че застрахователят има същият достъп но ресурс за финансиране на резервите, дава ограничени възможности за ефективно намаление на крайната цена. Малко, но при близки оферти и левче два правят натрапчива разлика.

В края на годината подновяват предимно стари коли

Ако спрем да разсъждаваме само технически, краят на годината е периода за подновяване предимно на стари коли (тези на остатъчния цикъл от времето в което гражданската отговорност се сключваше в валидност само от 01.01 до 31.12). За този сегмент каското не е критерии за избор на застраховател по гражданска отговорност. Зелена карта подарък също не е мотив, тъй като тези превозни средства рядко напускат територията на страната. При такива условия задължителната застраховка се превръща в напълно е хомогенен продукт, а единственият инструмент за диференциация остава цената. По- евтиното- продава.

При такива условия всеки застраховател, който иска да има продаваща оферта по гражданска отговорност, няма друг избор освен да намали цената. И това ще стане факт за всички компании, които имат ресурса да си го позволят с резерв или искат да наваксат планираните обеми за годината.

От всичко до тук. Може да стане по- евтино до края на годината. При почти всички компании. Разликата обаче няма да е драстична (до 5% мах). Ако допусне по- крайно намаление (над 5%) определен застраховател, то би било само за много тесен сегмент.

Броко коментари