Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Иновацията бонус – малус подобрила пътния травматизъм още преди да е приета

По Коледа стават чудеса и ето на, само заплахата от приемането на иновативната наредба, като с магическа пръчка подобри пътния травматизъм тия дни. Поне по мнение на масовата преса.

Може и да е вярно, ама е сигурно, че не е

Щеше да е хубаво, ако беше толкова просто. Щото ето на, още една, две наредби от тоя ранг и жертвите ще станат на половина.

Лошото е, че връзките между статистически наблюдения се установяват с анализи, но нито един от тях не се основава на метода на „горния ляв ъгъл“ (за тези, които още не са чули за него, точно това е мястото, което ти намира погледа като не знаеш нещо и се чудиш какво да отговориш). Все пак на 30 реда не може да се опишат изходните данни на които се базира извода, да се изчистят от грешки, да се хомогенизират, да се предположат независимите променливи, да се допусне някакъв модел на зависимост въз основа на характеристиките на изходните данни, да се изчистят цикличните колебания, да се тества зависимостта, да си изолират значимите фактори свързани конкретно с пътния травматизъм и едва тогава да се правят изводи.

И най- важната променлива от всичко е времето. Трябва си време за наблюдение, за да се има доверие на данните. Като време от два три месеца са нищо за статистиката, особено при комплексно зависими променливи като поведението на пътя.

Със същата сила мога да предположа, че яденето на свинско около празници пряко резултира в по - скриктно спазване на ЗДвП, а от там и по малко ПТП-та. И никой не може да ме обори, щото и аз като писалите статията за този извод, боравя с предположения и никакви данни.

Драматично по- лошо ще е ако допуснем, че изводът е верен.

Частното застраховане по - ефективно от системата на националната ни сигурност?

Адекватността на поведението на пътя е резултат на ефективността на предприетите мерки за съблюдаване на установените норми, а те от своя страна са част от ни националната сигурност. Притеснително е да си помисли човек, че една по- скъпа услуга, предлагана от частни компании е по- работеща от държавна институция, натоварена само и единствено със задължението да съблюдава някой права на гражданите. Тия простите като право на придвижване, защита от непозволено увреждане, защита на правото на собственост. Като при застраховките ефектът е косвен, вторичен. Той минава през вече наложени административни санкции от държавна структура.

По просто казано. На мен ще ми пука, че застраховката ще ми стане със 100лв по скъпа догодина, ако имам акт за превишена скорост. Като толкова ще ми пука, че да ми промени поведението преди да е станало сигурно. Но ще ме остави безгрижна пред административната санкция със съпоставим размер, въз основа на която ще ми дойде завишението по застраховката.

Толкова ли глупави изглеждат потребителите на застрахователни услуги?! Или идеята е се повтаря, че имаме панацея докато почнем да вярваме, само щото друго няма?!

И ако го подложите на съмнение, си припомнете, че превозвачите а не застрахователите, попитаха, дали като плащат по висока гражданска отговорност при нарушение на ЗДвП, застрахователите ще им поемат глобите към КАТ!

Броко коментари