Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Колко съществени са съществените обстоятелства по гражданска отговорност?!

Полагам си усилия да чета и споделям правилата за застраховките у нас. Все си мисля, че потребителя живо проявява интерес да знае какво и как купува. И понеже нещо работи, като е обезпечено по цялата верига, да обърнем внимание на

Съществените за оценка на риска обстоятелства по гражданска отговорност

Как стоят нещата нормативно?

Законодателят е предвидил възможност, застрахователя да пита за всичко, които счита за важно при оценката на риска. И за да обезпечи интереса на добросъвестните, е допускал при промяна на обстоятелствата или осъзнаване, че вече декларирани такива не са в синхрон с действителността, страните на имат полезен ход и с готова процедура да излязат от създадената ситуация.

Хипотезите с обстоятелствата са четири:

 1. Коректно декларирани- идеалната ситуация, който която трябва да се стремим
 2. Съзнателна неточно декларирани или премълчани- тук застрахователя пита, разпространителя предава, а потребителя декларира грешно или пропуска отговора.
 3. Несъзнателно неточно декларирани- потребителят, въпреки, че има намерението да е коректен, не дава съответстващия на действителността отговор
 4. Нововъзникнали обстоятелства – страните действат по процедура, но в течение на полицата, част от отговорите се оказват неточни

Как се обезпечават горните хипотези?

Застрахователят разработва продукт, правилата за който по 291, ал. 4, дава на разпространителя под формата на условия, указания и тарифи. Той от своя страна, има достъп до интерфейс, предполагаемо синхронизиран с условията на продукта. Чрез него се издава полицата и потребителя удостоверява обстоятелствата с подпис върху договора.

Ако обаче поради някаква причина отношенията се отклонят от очакванията за т.1., застрахователят има право да събере остатъка до справедливата премия по чл. 363, 364 и 365. До тази, която би била, ако съществените обстоятелства са декларирани коректно. С прости думи – ако нещо го има в тарифата, за него трябва да има интерфейс и да се появи в полицата. С противен случай една от страните в процеса носи отговорност за ситуации, които са извън неговия контрол.

Гражданската отговорност е задължителна застраховка. Много от правата, които имат участниците в застраховането, са поограничени с чл.485. При невярно декларирани обстоятелства, договорът не може да бъде прекратен, изискано доплащане не може да бъде отказано, ако за неговото съществуване потребителя е уведомен при сключване. С изключение на нововъзникналите. При тях правилото е валидно винаги.

До тук добре, да се разходим сега в практиката.

Как работи пазара със съществените за оценка на риска обстоятелства по гражданска отговорност?

За гражданската отговорност голямата част от информацията се получава служебно. Добре е това, защото избягва спекулациите при съществените обстоятелства. Въпреки това обаче, при част от компаниите имат и такива, изцяло в контрола на разпространителя и потребителя. Ще се огранича до ПТП-та, десен волан и престой зад граница. Предназначението, шофьорския стаж и други се останат за друг път.

Всичко по - долу е към днешна дата. Утре може да е различно.

 • Алианц

Не задава излишни въпроси. Такива, които няма как да удостовери доколко коректно е отговорено. По тарифа имат отстъпка за липса на щети при подновяване. Определя се автоматично от информационната им система. В полицата не пише нищо за съществените обстоятелства, както и за последствията ако са декларирани неточно, непълно, сумисъл, без мисъл.

 • Армеец

По тарифа имат две хлъзгави обстоятелства- виновно причинени ПТП и десен волан. Хлъзгави, защото трудно подлежат на проверка. Няма оглед за десния волан или обща база данни за ПТП-тата. Има интерфейс и за двете. В полицата обаче няма нищо. Нито предупреждение по 363. Значи има правила за продукта, има технология, но потребителя не декларира нищо. Какви последствия да има невярното деклариране тогава?! Или как може да се търси отговорност от разпространителя, какво точно е споделил потребителя в момент на продажба?!

В такъв контекст, ако потребителя на застрахователна услуга ме примоли да му дам съвет 325а, ал. 5, трябва справедливо и лично да не му кажа – отговаряй докато ти хареса цената!

 • Булинс

По тарифа - нищо. Интерфейса и полицата обаче, са накичени с виновно причинени ПТП, престой зад граница над 60 дни миналата година, та чак и регион на управление. Предупреждават и че по 363 ще съберат разликата в премията, ако декларираните обстоятелства се окажат неверни. Тук е добре е да се внимава! Инфраструктурата е направена. Юзъра тарифа не вижда, а тя се сменя лесно. Справедливо и лично, дори и да не е все едно- не трябва да се отговаря грешно.

 • Булстрад

Отстъпката за липса на щети е само при подновяване. Определя се автоматично и не разчита на декларация. Такава обаче има за десния волан. Има завишение в тарифата, има интерфейс, има текст в полицата, има и предупреждение по 363. Отличници!

 • Групама

Има система на преференции и надбавки, според данните с които разполагат. Интерфейсът е в синхрон с тарифата. Не питат и не предупреждават.

 • ДаллБогг

ПТП - тата са повод за корекция на цената и в двете посоки. Тарифа и интерфейс – в синхрон. В полицата – нищо. Няма декларации, няма предупреждения. Справедливо и лично е да питам, като няма значение въпроса, за какво е отговора?!

 • ДЗИ

И тук престоя зад граница е въпрос. Тарифа, интерфейс, полица – в синхрон. Има предупреждение по 365 обаче. Излишно. Според 485 не трябва. Всеки е длъжен да си познава законодателството. И тъй като факти от миналата година няма как да нововъзникнат по 363, справедливо и лично е да кажа, че е невярното не прави разлика.

 • Дженерали

Според тарифата съществени са виновните ПТП-та, десния волан. Интерфейс има, та чак и за управление от чужденци. Корекцията за щети трява да е автоматична от днес. Не съм тествала, но като казват- значи е направено. В печата на полицата обаче декларации по тези поводи няма. Няма и предупреждения. Справедливо и лично- ясно е!

 • Евроинс

Корекциите за виновни ПТП-та е служебна. Не питат. Десния волан е с интерфейс. В печата на полицата обаче го няма. Няма и предупрежденията за последствия по 363.

 • Лев Инс

Точно Лев Инс са повода да се разровя. И най вече коментара на някой си от автомобилно, който ме попита, че кой го пише това?! Нямам представа как се казва човека, но ето ... намери се кой да провери кой какво пише.

По тарифа до 1 ПТП разлика в числата няма. Какво се случва, ако са повече, не е ясно. Интерфейс за избор на нещо различно- няма. В печата на полицата е само НЕ. С молба до съпорта може и да го махнат. Предупреждения по 363 няма, въпреки че застраховащия декларира, че всичко в полицата е вярно, дори и да не е. Ако всички разпространители притесняваха съпорта- да са го оправили. Некоректно е към добронамерените, които искат да си кажат ПТП-тата. За да не лъжат те, трябва да се моли разпространителя. Последствия от всичко това не може да има, но справедливо и лично е да кажа, че създава излишна работа за челите кодекса.

 • ОЗК

Тарифа и интерфейс – в синхрон. В полицата – нито текст за обстоятелствата, нито предупреждение по 363.

 • Уника

Не питат за каквото не могат да проверят. В печата на полицата предупреждения няма.

И защо е важно всичко това?!

Може би не е, след като не прави впечатление. Но може и да стане. При така силно регулиран бизнес, каквото е застраховането – дяволът е в детайлите!

Броко коментари