Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

... и що да е по- добре!? нали съм европеец!

И тая работа не остана незасегната от евроинтеграцията. С членството си в ЕС се сдобихме и с правото на безплатна медицинска помощ при спешна необходимост в чужбина. На пръв поглед това обезсмисли застраховката на медицински разноски. Да, ама не! Защо ли!?

Като при всички доброволни застраховки и тук верния отговор е:

Просто защото е по- удобно!

Като удобството не се изчерпва само с прекия комфорт от наличие на услугата, а и свързаните с нея качество, адаптивност, административната простота, пряка достъпност, обхват и не на последно място цена.

Бърза илюстрация с хипотетична ситуация на нужда. Според обстоятелствата, за да си доволен ти трябват няколко неща:

Вариант 1: Нямаш застраховка

  1. Сетил си се авансово, че за да се идентифицираш като имащ право на безплатна спешна медицинска помощ, ти трябва здравна карта. Ако не си се сетил и ще ползваш тая услуга по- дълго време се вкарваш в кореспонденция с НЗОК или РЗОК за да компенсираш документалния пропуск. Ти си предвидлив, няма начин да нямаш телефона на Централно управление на НЗОК, дирекция „Европейска интеграция и международно сътрудничество” на бързо набиране. Ако не стигне времето- плащаш си услугата и си търсиш парите обратно като се върнеш. Като се уточнят двете национални институции ще си ги вземеш обратно. И една малка подробност извънболничната помощ се реимбурсира по цени в България. (що да са различни от тия във Франция нали!?);
  2. Пътуваш само до места на които има здравни заведения, имащи договор с местната обществена система на здравеопазване;
  3. Пазиш се и е невъзможно да ти потрябва нещо спешно, което е извън пакета здравни услуги, предлаган локално;
  4. Доплащаш ако местните предвиждат някакви потребителски такси;
  5. Знаеш местния език и разбираш както ти говорят и какво подписваш;
  6. Здравната каса отговаря само за медицинските услуги (затова е само здравна). За транспорт, хотел, придружител си се погрижил авансово.

Вариант 2: Имаш застраховка

  1. Някой споменава за теб на асистанс компанията. Номерът и е на полицата.

За пари няма да говоря. Прекалено евтино е за да се отчита като аргумент.

Та в резюме: Хубаво нещо е публичната здравна услуга. Добре е да я има. Мярка за социална цивилизованост е. Но разликата със застраховката е като между заводския стол и частното парти. И на двете можеш се наядеш, но на второто храната е по- хубава.

Броко коментари