Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Наредба 24 за задължителното застраховане- презареждане: Съдържанието на полицата, наръчник за начинаещи

Едно нещо прави силно впечатление в новата версия на наредба 24- белетристиката! Сигурно няма да има друг нормативен акт който толкова да се доближава до наръчник на потребителя. Факт е, че има място за ограмотяване на потребителя на застрахователни услуги, но определено трудно ще се получи през законодателството.

Новото съдържание на полицата гражданска отговорност

И аз съм стигала до колебанието трябва ли му на потребителя подробно описание какво и как покрива гражданската отговорност. Повече от всеизвестен факт е, че тази полица няма общи условия.

Къде са общите условия на гражданската отговорност?

Но първият аргумент, който се набива на очи, е задължението на всеки да познава действащото законодателство и необвързаното с това следствия- да го спазва. Аз имам една професия и повече от логично не разбирам от други. Това оневинява ли ме ако не спазя други регламентиращи закони или не разбирам дадените ми права. Не мисля. Защо тогава застраховането да прави разлика?! Има повече, къщи отколкото коли и никой не си прави труда да ми дава потребителска информация ако реша да съгласувам архитектурни планове например.

Кодексът за застраховане е доста добре написан. Не съм преживяла времето на неговото поява заедно с пазара, но съм убедена, че качеството не е постигнато без внос на ноу хау от Европа. А аз поне сериозни пропуски не намирам. Наредба 24 повтаря постановките на Кодекса, но с драматичен привкус на проза. Например

  • В кодекса е разписано за къде е валидна гражданската отговорност, наредбата повтаря как това да бъде поднесено на юзъра.
  • Кодексът определя лимитите в точно число, наредбата допълва- колкото е казано в кодекса.
  • Кодексът разпознава кой е застрахован, наредбата прецизира- че е собственика на МПС. То все едно някакво друго вещно право се разпознава на този пазара, та е нужно да се уточнява, че става дума за собственост точно.

За добавката на ползвателя няма какво да коментирам. Безсмислено е да е задължителна при условие, че гражданската отговорност покрива всеки който кара колата на законово основание и дори и пътна полиция се отказа да регистрира ползвателите. Това, че ползвателят е фактор за тарифата на определени застрахователи е временна мода, необоснована с надеждна статистика и актюерски сметки. Ако беше по- хитър юзъра щеше да си докарва по- ниска цена с няколко „удачни“ декларации.

Мога доста да продължавам в тази насока. Ако съм честна май от всички нови добавки няма да остане не включена в списъка. Проблемът не е точно там.

Защо не е достатъчно информиран потребителят на застрахователни услуги?

Защото няма обща пазарна политика в тази насока и защото никой няма финансов интерес да има такава.

Как се подобрява застрахователна култура?

  • С обяснения

простичко като за нивото на юзъра и на неговия език. Видно не се получи от първия опит на КФН със сайта неквифинанситочканещоси. Не знам що се упражняваха, като можеха да предоставят тази възможност на други, вече успели да намерят пътя към главата на негово величество.

  • от посредници (агенти, брокери)

Видно пък и никой друг на пазара не е мотивиран да ограмотява. Щото е излишно! Неразбиращият потребител купува каквото му дадат, а не избира сам. Вярва на каквото му кажат, а не си търси правата. А точно в това е работата на брокера. Няма как да продаде продукт, ако не добави в него и спокойствието в кои ситуации ще сработи. А и нали точно за да гарантира информационния му комфорт, брокерът взима пари през застрахователя от джоба на потребителя.

Застрахователния пазар е така организиран, че предполага концентрация. А концентрацията допуска икономическа печалба. Компаниите дори я стимулират. Колкото по- голям е брокера, толкова повече му плащат. Нещо, че в услугата му няма добавена стойност. И така до точката в която брокерът е толкова голям, че застрахователят има избор само да плаща колкото му поискат. И пак е без значение, че няма добавена стойност.

Изводът: И на учебник да превърнат полицата с преразкази на кодекса- все тая. Проблемът за решаване не е там.

Следва: Наредба 24 за задължителното застраховане- презареждане: Безмислието на стикера до култ, зелената карта в нов трафик на бланки

Броко коментари