Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Несъвършенствата ми пречат: Зелен картон!

И понеже една зелената лепенка сериозен труд не прави, законодателят е предвидил бонус! Зелен картон. За безсмисленият труп по администрирането му няма какво да повтарям. Същото като на лепенката. Само за разлика от нея създава един проблем в повече- губи се по- лесно. За нов- щото без него КАТ пак глобява- молба (хартия и време), подмяна на стария стикер (време, много нерви, спец- стъргалка за стикери), отчети, отчети, отчети, високо квалифициран труд по дупчене, лепене… хартия, мастило, време и още една допълнителна възможност за технически грешки. Формално контролния талон е втората част от знака на гаранционния фонд. И той като лепенката- Удостоверява. Пред кого? Какво? И защо повторно? Отделен въпрос… Всъщност удостоверяването си заслужава да се коментира. Целта на Гаранционният фонд е да гарантира на третите лица финансовата компенсация в случай на събитие с МПС без валидна полица по гражданска отговорност или ако вредата/ щетата е причинена от неизвестно превозно средство. На този фон знакът на фонда удостоверява, че този човекът има сключена застраховка гражданска отговорност, по която ИМА публична гаранция от гаранционен фонд за случаи, които НЯМА как да засегнат притежателите на картона! Защото ако го стопанисва, значи има и полица- ще плаща застрахователя. А ако не знаем кой е- какво значение има какво стопанисва!? Повече от логично! Факт е, че средствата, необходими гаранцията на фонда да стане икономически възможна, се набират и от вноските за всяка сключена полица. Но това си го пише в договора за застраховка. Няма нужда да си го повтаряме с картон. От тук след като удостоверява нещо, което няма смисъла за който е предназначен, картонът би следвало да се приема като сертификат за принос! Този собственик на МПС даде своя дан за публичната гаранция към трети лица. И тъй като приносът е неизбежен, то вноската си е чист квази данък. Данък трети лица, за притежателите на МПС. Време е и НАП за почнат да дават картони!

Броко коментари