Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Невъзможната краткосрочна гражданска отговорност за кемпери и каравани в няколко практически съображения

Айде да се хванем на бас, че проекто промяна няма да мине, ако стигне въобще, през пленарна зала. Но все пак да добавя и простичките практически причини защо не бива. Все пак май няма депутат, който да е издал поне една полица. Как да знаят?!

Концептуално необосновано е да има краткосрочна гражданска отговорност

Защото:

Избирателно променя принципа на който полицата е направена задължителна.

Задължението произтича от собствеността. И неговото измерение във времето се базира на продължителността на вещното право. Проблем да се промени принципа на който се базира задължителността няма. Не е добре да се прави избирателно. Не за друго, а защото създава неефективност и несправедливост. Чист икономикс.

Наред с това

Ползването на превозното средство не може да се мери

Целта на гражданската отговорност на автомобилистите е да гарантира защита на обществения интерес. За това е задължителна. Задължение обаче трябва да се налага само на обективни принципи. Такива, които могат да бъде еднозначно определени и да не зависят от волята на отделния субект. Противното създава морален риск. По- лошия от средния ще търси застрахователна защита, а добрите ще са свободни да правят каквото си искат. Така застрахователите от специален бизнес ще се превърнат във взаимно – спомагателни каси с безнадеждна перспектива.

И докато собствеността може да бъде определена по обективен критерии, като например регистъра на Пътна полици, ползването е изцяло в субективната воля на притежателя. Няма критерии, различен от декларацията на отделното лице кога и как ще ползва движимото си имущество.

Технологични решения, които да позволят ползването да стане измеримо има, но ние сме на светлинни години назад от западната част на континента и телематично застраховане едва ли е позната дума за потребителя.

Краткосрочна полица за кемпери, каравани и мотори е и практически невъзможна, защото

Няма как на различим кое е кемер или каравана

Не, че пречи да се прави оглед и заснемане на всяка кола. Така или иначе физическата продажба е задължителна заради лепенки и картони. Що да не го направим още по - трудно?! Не знам обаче как ще влизат по мол-овете на огледи :) …

Извън шегата. Базите на Пътна полиция съдържат количеството данни, отразени в талона за регистрация. Определено е в Закона за движение по пътищата. Според същата норма КАТ разграничава превозните средства на такива с двигател за превоз на пътници или товари и такива без двигател за превоз на товари. С прости думи между ремарке - фургон и каравана разлика няма. Логично е. Застрахователят също е безразличен към това, дали товара са маса, креват и два шкафа или нещо друго. Няма и значение, защото вероятността и размера на очакваната щета зависят само от общото тегло, допустимата максимална скорост и пътищата по които обичайно се движи превозното средство.

Т.е. за вече регистрираните превозни средства няма обективен критерии въз основа на който да бъде определено кое е каравана и кое ремарке. Кемперите са същия случай. Според документацията им те са леки, товарни или специални коли. Специални са обаче е всички автокранове, автовишки, бетон-помни, бетон-смесители, автовози и товарни автомобили със специализирана надстройка. И преди да възникне съмнението, че поне за новите регистрации това няма да е пречка, ще ви контрирам, че промените в Кодекса не предвиждат промени в Закона за движение по пътищата. Значи Пътна полиция ще продължи да си работи както до сега, а застрахователите ще трябва да фронтират недоволството на собствениците на обитаеми превозни средства. Каквото и решение за предложат (да речем Пътна полиция за издава някакво удостоверение, или застрахователя да прави огледи, или пък да си досъбира премията от невярно декларирани обстоятелства), няма да стане нито по- лесно, нито по- евтино.

Бумащината за Гаранционния фонд и Пътна полици няма да стане по- малко с краткосрочната полица

Промените не предвиждат отмятана на заложения механизъм на регистрация/дерегистрация. Ако трябва да съм обективна това е първото бягство на държавата от ролята и гарант на обществения интерес. Понеже не успява да контролира ефективно задължението за застраховане, намалява тежестта на Гаранционния фонд. При ПТП с незастраховано МПС и в последствие автоматично дерегистрирано МПС, пострадалото лице ще може да си търси парите само от причинителя, но не и от ГФ. Отделна тема…

Краткосрочните застраховки не спестяват никаква административна работа. Превозното средство по един и същи начин влиза в процедурата и при прекратяване на годишна полица поради неплащане на поредна вноска, и при изтичане на полица със срок под една година. Писма, хартия и неизвестност. Това е сегашното състояние на системата за автоматична дерегистрация.

Краткосрочните полици няма да са по евтини от вноската за съответния период на годишна застраховка

Първия фиксиран разход е гаранционния и осигурителен фонд. При краткосрочните полици вноската за тях е пак 10лв., независимо от срока на валидност. Значи цената на 12 месечни полици започва от 120лв, без включено покритие, администрация и аквизиция. Сега моторчетата ги застраховам на 70-80лв. за година със всичко в тях.

Делът на застрахованите МПС-та ще се повиши

Друг път! Задълженията не се изпълняват само когато няма ефективен контрол. Това ни е случая! Неспазването на закона (липса на гражданска отговорност) струва горе долу колкото е една полица (нали намалиха глобата на 250лв.). Събираемостта пък на наложените санкции по медийни приказки пък не може да надскочи 10%.

Да ви припомня, че преди 4-5 години при въвеждането на ЕИСО- нещото нещата бяха тръгнали в друга посока. При това без нерационални измислици в нормите. Само с тяхното изпълнение. Който не се чувства длъжен да изпълнява закона няма да почне да го прави, ако му се даде възможност да е само като поиска.

Ако имаше воля застраховките да станат продаваеми и да се купуват, решението беше на масата при обсъждането на кодекса в края на миналата година.

Броко коментари