Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Останахме по тарифа!

Тихомълком! Надзора официално забрани отстъпките. Всички, за да няма съмнения. След толкова много приказки най- накрая и някакви действия. Наредба 24 в променения си поректо вид така и не видя държавен вестник, но пък за сметка на това надзорникът изпревари с интересно решение. Пусна заповед. Информира застрахователите. До тук нищо кой знае какво. Ефекта е бърз, щото се пропуска тромавата процедура по съгласуване, одобрение и формален печат. Впечатляващото е другаде. Надзора информира застрахователите, брокерите да не дават отстъпки. Няколко думи за връзката за да е по- ясно.Застрахователите и брокерите са отделни субекти със собствен лицензионен режим. С други думи КФН ни познава лично! Нали за всеки един от нас е издала лиценз и поддържа вписани в регистъра. До тук аз като брокер, с лиценза напред не съм длъжна да сключвам договор със застраховател. Да съм точна с български застраховател. Мога като български брокер да си пиша полици за компания която няма разрешително от нашенския надзор. Такива има и те си работят спокойно по условията за свобода за предоставяне на услуги. Нали сме ЕС вече. Може! Има такива външни застрахователи, които правят и гражданска отговорност. Моето единствено задължение е да се съобразявам с нормите и разпорежданията на КФН, щото тя ми дава правото да се наричам брокер и да работя. Ако искам да продавам полици на български застраховател си сключвам договори за посредничество само с тези, които харесвам и считам, че моите клиенти също ще предпочетат. За всеки сключен от мен договор аз информация на комисията не давам. Разрешение също не искам. Аз и застрахователят като самостоятелни търговски субекти си се договаряме. И можем да си се договорим за всичко, стига то да не противоречи на нормите. Какво видях в петък! Писмо от КФН с придружаваща заповед с която информира застрахователите, че аз нямам право да давам отстъпки! Тука не разбира няколко неща!? Длъжен ли е застрахователя да ме информира?Не! Нямам нито една клауза във всичките ми над двадесет договора която да ми дава някакви напътствия за предоставяне на информация за административни актове. Не увреждам ли репутацията на компанията и спазвам ли си указанията, мога да си правя каквото си искам. В нито един от тях застраховател не е поел ангажимент да ме информира за станалите му известни промени от надзора. И втори път не! Щото задължението да популяризира административните актове не е на трети лица, а само на административния орган, който ги издава. Защо надзора не ми каза?Не знам! Нали аз също съм поднадзорно лице. Къде е разликата!? Пращам си справките, плащам си таксата, декларирам факти, като ми поискат. И вече повече от година все още съм единствената онлайн, направила си труда да публикува всичко според изискванията на кодекса.Видимо правя необходимото за да съм в хармония с правилата. Заповедта си е административен акт. При това индивидуален, щото е ясно поименно за кого се отнася. Според административно процесуалния кодекс би следвало, дори и да пропуснем цялата процедура по производство, в срок от три дена от издаването му да бъде съобщен на всички заинтересовани лица. Днес е вече 05.12. заповедта, която гледам от 02.12. На страницата на надзора няма нищо. Ще проверя и в понеделник. Може пък да ги борят работни… Както и да е… Онлайн отстъпките са вече офф. Останахме по.. тарифа. Най- накрая ще си мерим качеството.

Броко коментари