Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

В началото беше застраховката...

… да започнем от тук :Сигурно няма по изтъркана думи от „застраховка”. Става за всичко, обяснява доста и най- важното всеки я знае. Виси на транспаранти, повтарят ти я във реклами, дори комшията ти може да ти „направи” една. И отгоре на всичко това все по- често ти я вменяват да я „имаш”. Та.. така и така вече си в кюпа, по- комфортно е да знаеш повече!!! Какво е това „застраховка”? За застрахователя- застраховката е продукт (краставицата). Нещото което произвежда и предлага на пазара. Закона (у нас Кодекс за застраховането) поставя сериозни изисквания по отношение на качеството на този продукт. Нещо повече повечето застрахователи са с чуждестранно участие, което означава с директен внос на ноу- хау от развити застрахователни пазари. За мен застраховките като продукт у нас и в белия свят са еднакво добри. Разликата е в обхвата на рисковете, продуктовото разнообразие и търговските марки и застрахователната култура (защото и тук е- каквото повикало- такова отговорило). По същина този продукт е само едно обещание: неосезаемо, формално и добре описано на хартия.За юриста- застраховката е договор. Изрично писмено споразумение между две или повече страни!! под формата на застрахователна полица или друг писмен документ, например нота за покритие- (айде сега кой е виждал такива). Договора за застраховка се състои от всички тия документи, които ти изписват или дават при сключването на застраховката.За да съм конкретна: 1. Самата полица (химизираната или принтирана брандирана бланка на която се подписваш). Някой компании на това му викат „спецификация”, дори го изписват най- отгоре вместо полица/договор. Не знам защо, като по цял свят "полица"- значи само едно и единствено нещо- застрахователен договор. Искат да са различни- нека си се диференцират. Това е без особено значение защото ако от съдържанието на документа може да се съди, че той е договор, съда ще го приеме за такъв.От полицата става ясно кой на кого какво обещава и за колко време. 2. Предложение за застраховане (или въпросник, щото с него питат)- в него си изписал всичко онова за което не е останало място в полицата. Предложението за застраховане само по себе си не е обвързващо, ако договора не бъда подписан. Но!!! С подписването на полицата то става част от договора. Какво е важно при попълване на предложението? 3. Общи условия на застраховката- това е красивата шарена книжка с ония малки букви, които никой не чете, която ти дават заедно с полицата. Общите условия ти вменяват задължения и ти дават права да гониш застрахователя за изпълнение на поетите задължения. Те са публични. Имаш право по кодекс да се запознаеш с тях преди да си подписал договора. Твоя брокер е длъжен да ти ги даде! Ако не ги искаш- проблема си е твой, така или иначе подписвайки полицата ще декларираш че си се запознал и приемаш общите условия по застраховката. Кое да гледаш в общите условия на първо четене?Кога договора ти може да няма общи условия- ами когато застраховката е задължителна, стандартизирана и всички застрахователи продават при еднакви параметри. Ако се сключва на основание на нормативен акт например. Такава е гражданската отговорност. За другите задължителни застраховки това не е така (професионалните отговорности например), защото там е налице опцията да си намериш повече от един фиксиран лимит на покритие.4. Сертификат за покритие- например зелената карта. За сертификатите с повече внимание по- късно. Какво друго ти дават? Документ за плащане. Това не винаги е задължително. При гражданската отговорност например самата полица служи като удостоверение за плащането. Само при първата вноска обаче! За всяка следваща трябва да ви издават. Пък КАТ знае за това За теб какво е застраховката- инструмент за управление на риска. Т.е. средство чрез което прехвърлиш част от рисковете пред които си изправен на някой друг (извършващ управление на рискове по занятие и под много строгия поглед на надзора). При това възможно най- евтино!!! Та къде другаде да хеджираш риск от ГО-то за тия пари!? 5милиона за 150 лв., та и за цяла година чак…Какво не е за теб застраховката- не е начин да припечелиш! Не става! Не може! Не е това бизнеса! Единственото което можеш е с нея да ограничиш загубите!Утре: Кой е на пазара и какви ги върши там!?

Броко коментари