Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Сезонна гражданска отговорност: Не по врат, а по шия

Имам една мечта: Да чуя (прочета) разумна мисъл от някого на отговорна позиция на този пазар. В контекста на заигравката ми с народното творчество при досегашните си коментари във по отношение на сезонната гражданска отговорност се изкушавам да добавя и поговорката за рибата, главата и ароматите… но и това няма да е достатъчно докато първо се говори, а после ако въобще дойде ред на четенето и мисленето.

Къде е и проблема да гражданската отговорност?

Простичко е. Не се купува. И единствената причина за това е, че потенциалните клиенти нямат пари. А тези, които все пак въпреки бюджетните си ограничения се опитват да са в комфорт с нормата, биват често изработени от недотам квалифицирания посреднически канал. Не прекалявам! Преди ден като клиент попитах за оферта в един от офисите на най- големите брокери. Драматично манипулативно и с висока концентрация за глупости за единица време. Дадоха ми точно две компании, като нито една от тях не беше топ оферта за тази рискова комбинация, но за това после.

Непосредствен резултат от това, че задължителната полица не се купува е неприятната статистика за обхвата, която хронично напомня, че освен приятното чувство да сме свободно придвижващи се европейци, имаме и задължения.

Къде са измислените решения за проблема на гражданската отговорност?

Ясно е, че обхватът ще се вдигне, ако задължените да поддържат полицата почнат да го правят.

Наивно глупаво е, че това ще стане като се въведе бонус малус. Отделих достатъчно време за да обясня колко безсмислено е да се търси такава панацея докато я има Третата застрахователна директива. На който му се вярва в друго да връща времето назад с няколко десетилетия или да подава молба за излизане от Европейски съюз.

Предложенията за въвеждане на сезонна гражданска отговорност добавят към безбрежното море от глупост, още поне толкова.

Къде е абсурдът на сезонната гражданска отговорност?!

Популизъм и незнание.

1. Задължението за сключване на гражданска отговорност произтича от собствеността върху превозното средство. А тя няма нищо общо с начина по който то се ползва. С други думи валидна полица трябва винаги. Въпросът кой, кога, дали въобще и по какъв повод ползва колата има връзка само с цената.

Сезонна гражданска отговорност: Всяка глупост за три дни

Непризнаването на този факт показва непознаване на европейското законодателство и недопускане, че вътрешните норми задължително и вече са синхронизирани с него.

Задължение на всяка страна членка е да гарантира правото на обезщетение на трето пострадало лице. Като този ангажимент е непрекъснат във времето. Няма формулировка, която да допуска субективни изключения от типа- „днеска не ме кефи да съм застрахован по гражданска отговорност!“. Ако все пак поради концентрация на мъдрост го приемем и по някакво чудо остане незабелязано, тежестта ще я отнесе гаранционния фонд, а през него и всички порядъчно застраховани.

2. Сезонната гражданска отговорност не е по евтина и това не е инструмент да се пести от разхода за задължителната застраховка.

Сезонна гражданска отговорност: Не всичко което лети се яде

Цената на гражданската отговорност е въпрос на пазарна позиция и актюерска сметка. Като изключим конкурентните влияния, крайното число е резултат на статистиката за риска. Ако колата не се кара, то вероятността за събитие е по- ниска. Това е причината застрахователните да дават определени преференции за коли над определена възраст или за такива, които няма да напускат територията на страната.

Като добавим и към сметката съображението, че по- склонни да се застраховат са само тези, които имат икономически мотив, т.е. по- лошият от средния риск е по- вероятно да купи полица, добавяме едно неизбежно изкуствено завишение на премията. Ако повторим разсъжденията за по- лесното управление на риска, ако той може да бъде изравнен във времето имаме още една изкуствена добавка към рисковата част на вноската.

И на последно място всяка полица има постоянен разход. Най- малкото за да се предлага.. и той не зависи от срока на договора. И за един ден и за цяла година- постоянният разход си е същия.

По- лесничко за неразбиращите е да погледнат тарифата на който и да е застраховател. Да, има и краткосрочна, но при нея цената не е пропорционална за срока, нали?! Е, горните съображения са причината

Има ли все пак някакво основание да се коментира сезонната гражданска отговорност?

Семантичната прилика, както валидността на "гражданската отговорност само за България", и тук е причина за голямото объркване. В доста европейски страни няма разсрочен плащане по задължителната застраховка (да си припомним и пародийната интерпретация на тази практика с отхвърлените преди почти две години промени в Кодекса за застраховане), само защото тя може да бъде сключена за срок по- малък от една година. Например вместо годишна полица на две вноски се правят две последователни, но отделни застраховки. Е вярно по- скъпи са, но позволяват на потребителя да е по- гъвкав при избора си на застраховател, а това от своя страна създава конкурентен натиск върху компаниите.

Излишно е да казва, че тези практики са само в страните с по- нисък доход на глава от населението, но това съображение няма никакво значение като го гледаме от дъното.

Изводите!

  • Сезонната гражданска отговорност няма да освободи негово величество от задължението да се застрахова непрекъснато. Вместо една полица, ще прави няколко на година, като за всяка ще плаща отделни постоянни разходи.
  • Сезонната гражданска отговорност няма да направи полицата по- евтина. Даже обратното, като разликата от 10-15% е оптимистична. Около над 60% от сключваните сега полици се договарят на разсрочено плащане. Освен, че цената ще скочи и нарастне и делът на краткосрочните договори.
  • Сезонната гражданска отговорност ще отвори допълнително поле за интерпретации и свободни съчинения на недотам квалифицирания търговски канал и за още по- незнаещия потребител на застрахователни услуги.

Честно казано песимист съм за успеха на тази промяна. Първото с което трябва да успее е правилното определение. Тука не става дума за сезонна гражданска отговорност въобще, а за обикновена краткосрочна полица.

Броко коментари