Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Ще ви гъбаркат със сроковете при разсрочено плащане на гражданска отговорност докато не си научите правата!

Общите правила при разсрочване на премията по гражданска отговорност са следните:

  • Премията, намалена последователно с вноската за гаранционен и обезпечителен фонд и данъка, се разделя на броя вноски.
  • Дните в годината (гледайте ги средно 365) също се разделят на броя вноски.

Така ако плащане на 4, с една четвърт от премията плащате за една четвърт от срока (точно три месеца +-1 ден, заради високосните години и разликата в броя дни по месеци).

Вноската за гаранционен и обезпечителен фонд не се разсрочва. Тя се дължи за всяка сключена полица, независимо от уговорената периодичност на плащане и ефективно събраните вноски. Задължително се събира с първата вноска. Това е причината да се събира в пълен размер с първата вноска.

Пример: Крайна премия по полицата 214лв. и плащане на 4 вноски.

Премията от 214лв включва 10лв вноска за ГФ и ОФ и 4лв. данък. Остатъка разделен на 4 прави по 50лв за период от 3 месеца. При тези допускания първата вноска трябва да е 61лв, всички останали по 51.

Какво е казал законотворецът за гражданската отговорност?

Кодексът за застраховане определя задължение на застрахователя изрично да ви посочи в полицата кои са падежите за плащане (падежен план). Имате 15 дни гратисен период, който почва да тече от определената в падежния план дата.

По гражданска отговорност, полицата съдържа предупреждението, че договорът ще бъде прекратен, ако не платите в срок. С това застрахователят изпълнява задължението си по чл. 202, ал.2. Разбирайте го, не е длъжен да ви праща писмено подсещане. Подсетени сте в аванс, още при сключване. Ако ви е кофти брокера и не ви напомня- ангажиментът за следене на сроковете си е само ваш.

Извън кодексът КФН издаде заповед №230 на 2.12.2010г. с която задължи застрахователите да определят размера на вноските така, че да бъдат пропорционални на срока за който се отнасят.

Както посочихме по- горе една четвърт от премията трябва да се отнася за покритие на една четвърт от срока.

Всяко отклонение от тези разпоредби накърнява нашите права!

Ако не ви е комфортно застрахователят да ги подминава имате две решение:

  1. Избирате коректен застраховател! Препоръчваме го, защото това е естествения и бърз конкурентен механизъм по който да подкрепите съблюдаващите правилата компании.
  2. Оплаквате се до КФН. Вероятно по ефективното от двете решения, но изисква да пишете. Може и на този мейл delovodstvo@fsc.bg. Да не забравите да приложите и копие на полицата. Все пак трябват и доказателства.

Какви са практиките на някой застрахователи?

Две компании практикуват в страни от правилата. Няма да ги посочваме поименно, за да не ни обвинят, че им влошаваме репутацията.

Едната не я предлагаме от доста време на вноски, защото не искаме да носим отговорността за чужди решения. Ако изберете втората (което е малко вероятно, защото не са сред най- евтините), ще ви информираме по телефона.

И при двете компании падежът на поредната вноска не се определя съобразно пропорционалната част на срока за който се отнася.

Компания 1 събира абсолютно равни вноски. Това прави първата ефективно е по- ниска, защото 10-те лева за ГФ и ОФ изравнява сумата до пропорционалния дял от крайната премия спрямо срока. От там и основанието падежът на втората вноска да бъде изтеглен леко по- напред. Принципно правилен и близък до предположението, че е по- лесно да се помни едно общо число за всяка вноска, този подход предполага падежът на всички следващи вноски да се определя динамично в зависимост от размера на премията.

Пример: При премията от 214лв. и пращане на 4вн. всяка от тях следва да бъде по 53,50. Първата вноска намалена с 10лв и данъка остава 42,50. При 365 дни в годината, съотношението между 42,50 и 210лв прави покритие точно на 75 пълни дни (два месеца и половина).

Застрахователят обаче фиксира падеж на втора вноска два месеца след началото на полицата. Значи плащате за 75дни, и на 60тия от тях се очаква да платите пак. С други думи нарушава разпоредбите на т. 2 от Заповед 230. Според нейните постановки и тези примерни числа следва втората вноска да е на 75-тия ден.

И така ако сменяме размера на премията, при равни други условия ще се променя и датата на падежа на втората вноска.

При Застраховател 2 нещата са настроени по- простичко. Падежът на последната вноска е изтеглен с 15 дни напред. Като изключим неудобството , ако пропуснете точната дата вместо гратисен период от 15 дни получавате прекратяване на полицата, не виждаме друго съображение. Такъв кратък интервал драматична разлика в резервите не прави. Но и при 2 както при 1 има неспазване на разпоредбите на т.2 от Заповед 230.

Нашата работа е до тук. Споделяме информацията обективно така, че да направите рационален избор на застраховател по гражданска отговорност. Останалото е чужда работа.

Броко коментари