Основно навигационно меню

Broko лого Broko.... за застраховките!

Вход в “моето Broko“

Ще ви гъбаркат със сроковете при разсрочено плащане на гражданска отговорност докато не си научите правата!

Общите правила при разсрочване на премията по гражданска отговорност са следните:

  • Премията, намалена последователно с вноската за гаранционен и обезпечителен фонд и данъка, се разделя на броя вноски.
  • Дните в годината (гледайте ги средно 365) също се разделят на броя вноски.

Така ако плащане на 4, с една четвърт от премията плащате за една четвърт от срока (точно три месеца +-1 ден, заради високосните години и разликата в броя дни по месеци).

Вноската за гаранционен и обезпечителен фонд не се разсрочва. Тя се дължи за всяка сключена полица, независимо от уговорената периодичност на плащане и ефективно събраните вноски. Задължително се събира с първата вноска. Това е причината да се събира в пълен размер с първата вноска.

Пример: Крайна премия по полицата 214лв. и плащане на 4 вноски.

Премията от 214лв включва 10лв вноска за ГФ и ОФ и 4лв. данък. Остатъка разделен на 4 прави по 50лв за период от 3 месеца. При тези допускания първата вноска трябва да е 61лв, всички останали по 51.

Какво е казал законотворецът за гражданската отговорност?

Кодексът за застраховане определя задължение на застрахователя изрично да ви посочи в полицата кои са падежите за плащане (падежен план). Имате 15 дни гратисен период, който почва да тече от определената в падежния план дата.

По гражданска отговорност, полицата съдържа предупреждението, че договорът ще бъде прекратен, ако не платите в срок. С това застрахователят изпълнява задължението си по чл. 202, ал.2. Разбирайте го, не е длъжен да ви праща писмено подсещане. Подсетени сте в аванс, още при сключване. Ако ви е кофти брокера и не ви напомня- ангажиментът за следене на сроковете си е само ваш.

Извън кодексът КФН издаде заповед №230 на 2.12.2010г. с която задължи застрахователите да определят размера на вноските така, че да бъдат пропорционални на срока за който се отнасят.

Както посочихме по- горе една четвърт от премията трябва да се отнася за покритие на една четвърт от срока.

Всяко отклонение от тези разпоредби накърнява нашите права!

Ако не ви е комфортно застрахователят да ги подминава имате две решение:

  1. Избирате коректен застраховател! Препоръчваме го, защото това е естествения и бърз конкурентен механизъм по който да подкрепите съблюдаващите правилата компании.
  2. Оплаквате се до КФН. Вероятно по ефективното от двете решения, но изисква да пишете. Може и на този мейл delovodstvo@fsc.bg. Да не забравите да приложите и копие на полицата. Все пак трябват и доказателства.

Какви са практиките на някой застрахователи?

Две компании практикуват в страни от правилата. Няма да ги посочваме поименно, за да не ни обвинят, че им влошаваме репутацията.

Едната не я предлагаме от доста време на вноски, защото не искаме да носим отговорността за чужди решения. Ако изберете втората (което е малко вероятно, защото не са сред най- евтините), ще ви информираме по телефона.

И при двете компании падежът на поредната вноска не се определя съобразно пропорционалната част на срока за който се отнася.

Компания 1 събира абсолютно равни вноски. Това прави първата ефективно е по- ниска, защото 10-те лева за ГФ и ОФ изравнява сумата до пропорционалния дял от крайната премия спрямо срока. От там и основанието падежът на втората вноска да бъде изтеглен леко по- напред. Принципно правилен и близък до предположението, че е по- лесно да се помни едно общо число за всяка вноска, този подход предполага падежът на всички следващи вноски да се определя динамично в зависимост от размера на премията.

Пример: При премията от 214лв. и пращане на 4вн. всяка от тях следва да бъде по 53,50. Първата вноска намалена с 10лв и данъка остава 42,50. При 365 дни в годината, съотношението между 42,50 и 210лв прави покритие точно на 75 пълни дни (два месеца и половина).

Застрахователят обаче фиксира падеж на втора вноска два месеца след началото на полицата. Значи плащате за 75дни, и на 60тия от тях се очаква да платите пак. С други думи нарушава разпоредбите на т. 2 от Заповед 230. Според нейните постановки и тези примерни числа следва втората вноска да е на 75-тия ден.

И така ако сменяме размера на премията, при равни други условия ще се променя и датата на падежа на втората вноска.

При Застраховател 2 нещата са настроени по- простичко. Падежът на последната вноска е изтеглен с 15 дни напред. Като изключим неудобството , ако пропуснете точната дата вместо гратисен период от 15 дни получавате прекратяване на полицата, не виждаме друго съображение. Такъв кратък интервал драматична разлика в резервите не прави. Но и при 2 както при 1 има неспазване на разпоредбите на т.2 от Заповед 230.

Нашата работа е до тук. Споделяме информацията обективно така, че да направите рационален избор на застраховател по гражданска отговорност. Останалото е чужда работа.

Броко коментари