Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Що не си оправите датите по гражданска отговорност, колеги застрахователи?!

Факт е, че законотворецът ни прави шизофренични! Май няма променен нормативен акт в последната една година, които да не подарява по един ритник на сектора. Фаворитите са ми доста. Като почна от Закона за защита на потребителя с изискването негово величество да се разписва на всеки лист от общите условия. В контекста на застраховките това решение е повече от „гениално“, но… дано стигне време да развия подробностите. Мина през Закона за защита от бедствия и аварии с обещанието за сметка на бюджета да са всички разходи за пострадало имущество до конструктивна годност и минимални битови условия, с което се обезсмисля сключването на доброволна имуществена полица в 80% от случаите. И стигна до Наредба 24, която се появи в първоначално предложения вид и всичките радости около него.

Има обаче едно добро в нея. Дребнично е, ама радва.

Излекувахме шизофренията в срока на гражданската отговорност!

Останахме по Кодекс дет се вика. Защото в новата версия на наредбата просто липсва, появилата се точно преди печата в държавен вестник разпоредба, срокът да бъде от дата до същата дата догодина. А според Кодексът срокът на гражданската отговорност е точно една година. Астрономическа при това. Като почне полицата в хх:хх часа на хх.хх.хххх ще свърши точно в хх:(хх-01) на хх.хх.(хххх+0001). Нямаме абсолютно никакъв проблем с къдравите времеви точки за начало и край. Задължителната застраховка е електронна, поне до брокера. Никакъв проблем не е да се издава с точното, според момента на изтичане на старата, начало. Ако брокерът е по- наблюдателен, което се вменява с указание, докато ГФ си изпълните вменените задължения за 1 кола- 1 гражданска, няма нужда дори и от доработки на системата за издаване на полица.

Как седят нещата със сроковете на гражданската отговорност?

Промяната преди години се възприе различно от застрахователите. При едни се появи допълнителния цял ден, други оставиха Кодексът да вилнее и не промениха нищо, трети се заиграха математически с времето и почнаха да правят полици с валидност от типа хх:(хх-01) на хх.хх.хххх за начало или 00:00 на хх.хх.(хххх+0001) за край.

Проблем ми е! Не защото не мога да си настройвам софтуера да показва креативността на застрахователите за времето, а защо към полицата се издават удостоверения.

Формат от типа 00:00 на хх.хх.(хххх+0001) е проблем за стикера и за зелената карта. хх:(хх-01) на хх.хх.хххх само за зелената карта

По условия и двата документи няма опция за отбелязване на точен час. Който ще ми спори около сертификата, да прочете текста под каренцата на датите!

Проблем на този формат 00:00 на хх.хх.(хххх+0001). Използва се за край на полицата, застраховката изтича в момента в който почва деня. Аз обаче трябва да правя дупките на лепенката или принт по крадратчетата до датата в която изтича полицата. Значи и на двете удостоверения показвам, че полицата е валидна цял един ден без да има договор за покритие.

Не ми се рови за указанието за дупките по стикера, но в него е разписано, че ако е боцнат погрешно, трябва да се вярва на грешката, не на принта на полицата. За зелената карта няма нужда от указания, за незадължителните страни тя е единствения документ, който показва, че има полица въобще.

Втори проблем е ефективността на контрола. Доста пари се дадоха май за стационарни камери по пътищата и за връзката им с Гаранционния фонд. Има и решение на ВАС, според което ако гражданската отговорност не е прекратена от застрахователя и се вижда като валидна, застрахователят трябва да плати. Отметката на ГФ е чувствителна към цели дни само. Може да се тества с издаване на часирана полица. Светва от момента на издаване, независимо от това, че началото на полицата е няколко часа напред във времето в зависимост от настройката на сървъра на застрахователя.

С други думи камерите по пътищата виждат колата застрахована без да има реална полица поради това техническо недоразумение.

Трети проблем. Потребителят се вкарва в заблуждение. От кога трябва да си иска новата полица. От края на първата или денят следващ деня в който му е боцната лепенката на стъклото.

Четвърти, чисто търговски проблем. Аз лично издавам зелената карта само с цели дни. Така е правилно за мен. На въпросът ми към застрахователя, дали да постъпя правилно- според законовата уредба или неправилно- според указанията му, получих отговор- постъпи правилно. Да, обаче ми коства допълнително усилие да обясня на клиента, че началото на деня съвпада точно с края на предходния. Да не говорим и за всичко описано до тук, което се разбира само от колеги.

И накрая в лека перспектива. Новата версия на наредба 24 забрани сключването на повече от една гражданска отговорност. Полица, която изтича в 00:00 на дата Х няма да може да бъде подновена от 00:00 на дата Х догодина. Ще трябва да е от 00:01. Това лично на мен не ми е проблем, но застрахователят с особената дата е прецакан, щото за тази шмекерия масово използвания от брокерите софтуер ще върне грешка. Има време за това обаче… но аз са моя бизнес не гледам от ден на ден.

Та! Молбата от мен.

Точката за срока в наредба 24 я няма вече. Колеги застрахователи, оправете си сроковете на валидност на полицата. Така или иначе на програмиста му тече заплата. Работа за няколко минути е.

Броко коментари