Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Статистика за цената на човешкия ресурс, предоставящ надзорни услуги

Е колеги, чули сте вече. Таксите са на път да скочат. И като си спомним как тихомълком минаха предновогодишно миналия път. Този януари пак се очертава изненадващ. Обзалагам се от сега, че ще минат, защото ощетените от нея няма да посмеят да се пазарят. За таксата, като цена за публична услуга ще поразсъждавам после, преди това малко статистика. Все пак съм застраховател.

Статистика за 2015г. за средна работна заплата в сектор застраховане и финансови услуги

Един от мотивите за проекто ръста на таксите е невъзможността да се купи качествен ресурс. Това между другото не е проблем само за държавната администрация, а и на частния сектор, но.. той и да се оплаква, не може да упражни принуда. И понеже съм застраховател преди икономикса трябва да погледна статистиката.

Според НСИ, застрахователите и други, заети с финансови дейности, включително и далеч по-състоятелните банки, за 2015г. са получавали средно по 19 300лв годишно. Като при частния сектор числото е 19 161, а с публичната собственост 22 995. Числото на НСИ е за брутна заплата, т.е. възнаграждението преди данъци и осигуровки за сметка на осигуреното лице. Т.е. това, което получават преди данъчното облагане, заетите във финансовия сектор е с 12,9% по – ниско или средно16 810лв годишно.

От отчета на КФН се вижда, че за 2015г. са похарчени 4 874 588 за заплати и 201 317 за други възнаграждения. Или общо 5 075 905 лв. Приемам, че това е брутна заплата. Осигуровките при държавните служители се плащат изцяло от работодателя. Така отчетените над 27% са приблизително близо до общата осигурителна тежест от около 30,3% с допускането, че част от дохода попада над горната граница на осигурителните прагове.

Според устройственият правилник на комисията, щатната численост на персонала е 240 човека (според валидния към днешна дата Правилник за устройството и дейността). Приемам всички са назначени. Това прави средна годишна заплата от 21 150лв на човек. Или с почти 4 340лв. годишно в повече от това, което може да се заработи в сегмента, генериращ приходите на комисията. Ако поиграем с проценти, разликата в предданъчния доход е около 26%.

Статистика…

А сега икономикс: Как се определя таксата за надзорни услуги?

Броко коментари