Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Време е да се научим да говорим правилно за гражданската отговорност

Пак за гражданската отговорност ще си говоря. Не щото е най- интересната застраховка (нищо интересно в стандартите няма), а защото там е бъкано с експерти. Доста сме изписали за това „Що е то ГО?”, но както са казали едни птичка пролет не прави.

Много неща от правилата при които работи тази застраховка не са наред. Няма и да се оправят без регулативна намеса, защото липсата на професионализъм премества конкуренцията от качеството на предлагането към едно число в офертата. А то не винаги се интерпретира достатъчно вярно. А в много случай дори и не съдържа това което обещава.

Това не е проблем на клиента. Той винаги може да си остане с лошото чувство от застраховката. Нередността е от другата страна- в продавача (застрахователя с написани и неписани условия и брокера, който преразказва каквото е разбрал на клиента.

Как би трябвало да се говори за гражданската отговорност?

? Грешно: Гражданска отговорност за България

? Правилно: Гражданска отговорност с отстъпка за България

Териториалният обхват на задължителната застраховка се определя от Кодекса за застраховане.

? За кои страни важи гражданската отговорност?

Предоставянето на отстъпка за управление само на територията на страната не ограничава обхвата на задължителната застраховка. Т.е. гражданската не става само за България. ако ползвате преференцията се ангажирате да я платите преди пътуване в чужбина.

? Грешно: Доплащане за зелена карта

? Правилно: Доплащане на отстъпка за България или Доплащане за разширение на покритието за трети страни

На практика при повечето застрахователи зелената карта е безплатна. Това което се налага да се плати за издаване на сертификат е ползваната отстъпка за управление на превозното средство само на територията на страната или доплащане за разширение на покритието за територии извън задължителния обхват.

? Грешно: Зелена карта за ЕС, гражданска отговорност за ЕС

? Правилно: Няма такава комбинация.

За страните от ЕС сертификат не се изисква. В този случай става дума за доплащане на предоставена отстъпка на управление на територията на страната.

? Грешно: Доплащане при промяна на собствеността

? Правилно: Доплащане до справедливата премия по тарифа поради промяна на рискови обстоятелства.

Възрастта, предназначението, водачите и т.н. са фактори които определят цената на гражданската отговорност. Задължение на застрахования е да информира застрахователя при промяна на което и да е обстоятелство при което е сключена полицата. За всяка разлика в рисковата експозиция застрахователят няма право да прекрати полицата, но може да изиска доплащане съразмерно на променения риск.

? Грешно: Не се предлага гражданска отговорност за това превозно средство

? Правилно: Застрахователят не е предоставил цена за това превозно средство

Гражданската отговорност е задължителна не само за собствениците на регистрирани МПС-та, но и за застрахователя. Компания с лиценз да предлага полицата не може на откаже да сключи такава за всеки желаещ. Единствената опция е да демотивира клиента с висока цена. Ако предложение за покритие на отговорността за дадено превозно средство липсва, това не означава че не се предлага, а че конкретната компания не е предоставила цена с която брокерът да ви „впечатлява”.

? Грешно: Застрахователят може да прекрати полица по гражданска отговорност

? Правилно: Застрахователят може да ви предложи промяна на цената поради промяна в рисковия профил, която да откажете да приемете.

Кодексът е описал изрично случаите при които може да се прекрати валидна полица по гражданска отговорност. Желанието на застрахователя не е сред допустимите възможности. Независимо от това колко несправедлив за получената цена се оказва риска.

Въпреки това компанията има ограничени права да бъде компенсирана при промяна в рисковите обстоятелства. Ако не приемете контра предложението на застрахователя, само тогава той има право да прекрати вече сключен договор.

?Как застраховател може да прекрати полица по гражданска отговорност?

Броко коментари