Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

За франшиза по полиците :)

Жената на едни мъж се връща по- рано от планираното от командировка. И като за всяка такава ситуация намира мъжа си с любовница в леглото. В пристъп на ярост скубе косата на любовницата, а мъжа си заплашва, че ако втори път такава ситуация се повтори ще отреже „характерните му особености”.

Мъжът заживява смирено. Времето минава, а от отвътре все нещо го човърка. Изкушения го застигат, опасява се да не се подаде. И понеже много се страхувал се от заплахата на жена си решава да си направи застраховка.

Пита при един, два, три и повече застрахователи. Те твърдо му отказват или предлагат покритие срещу премия в размер на поне 50% от застрахователната сума. Накрая се обръща към ен-тия инс с въпроса дали биха застраховали характерните му особености срещу риска да бъдат отрязани от жена му ако повторно и изневери.

Любезен служител му отговоря:

- Разбира се, господине, този риск е напълно застраховаем при нас. За каква сума търсите покритие?

Мъжът уточнява:

- 1 000 000 лева.

- Добре. Премията ви е 73лв.

Мъжът подписва полицата. И на излизане въпреки доволството, все пак от любопитство пита:

- Не разбирам само. Проверих толкова компании и всички или ми отказваха да ме застраховат или ми предлагаха покритие срещу невъзможна премия. Защо при вас може и е евтино.

- Вашият договор господине предвижда самоучастие. Прочетете специалните условия.

Мъжът поглежда полицата „Безусловен франшиз: 30см”.

Любознателни сте? Четете още тогава:

? За покритието по гражданска отговорност

Броко коментари