Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

За кои страни важи гражданската отговорност (Remastered) с проекто промените в наредба 24

Някои се печат на плажа, други- на предстоящи промени. И докато регистрацията на ползвателите доби широка популярност, предстоящите промени около задължителната застраховка никой не ги брои. Стоят публично за обществена консултация и който иска може да си коментира.

Част от тях не са никак излишни, но ефектът на други е меко казано „спорен”.

Какво се предлага с промените в наредба 24?

Няколко неща свързани с:

  • Териториалното покритие на гражданската отговорност;
  • Валидността на полицата, при часирани договори;
  • Включване на Хърватия в ЕС;
  • Ликвидацията при неимуществени вреди;

И докато за последните три мога да видя някаква необходимост, предложеното решение за първото си е преливане от пусто в празно. Не че няма основание за определени действия, но желания успех така няма да се постигне. Защото уточняването на териториалната валидност в подзаконов нормативен акт е напълно безсмислено, ако вече е изчерпателно разписано в основния.

За кои страни важи гражданската отговорност?

Чл. 258, ал. 2 от кодекса за застраховане дефинира:

"Застрахователният договор за задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите осигурява покритие на територията на Република България, на територията на другите държави членки и на територията на третите държави, чиито национални бюра на застрахователите са страна по Многостранното споразумение, въз основа на една застрахователна премия и през целия срок на договора, в т. ч. във всеки период в рамките на този срок, когато моторното превозно средство се намира в друга държава членка."

А допълнителните разпоредби параграф 1 т. 6 прецизират, че държави членки са всички участници в Европейския съюз, или друга държава, която принадлежи към Европейското икономическо пространство.

Като добавим към това и задължението на всеки правен субект (граждани и фирма) да познават действащото законодателство, филтрирано през мотива, че незнанието не оправдава неспазването, става повече от ясно, че такова чудо като „гражданска отговорност за България” няма.

Къде е точно е проблема с териториалния обхват на гражданската отговорност?

За мен източниците са три: незнание, некомпетентност и спекулация.

Какъв е смисъла на отстъпката за България?

Не веднъж в потребителската секция на нашата страница сме обяснявали какво е териториален обхват, на какво основание се предоставя отстъпка срещу декларация и кога трябва зелена карта към полицата.

В резюме:

Задължителния обхват по гражданска отговорност никой застраховател не го коментира пред потребителя при сключването на полицата. (и там има недостатъци, но те са по- долу при съображението ми за куцащата компетентност). Или поне така правят по- отворените застрахователите, които не искат излишно да рискуват някоя и друга глоба. Покритата територия си е такава каквато я определя Кодекса.

Предоставянето на отстъпка за страната е на различно основание- съществено за оценка на риска обстоятелство, за което застрахователя е задал изричен въпрос (чл. 188, ал. 2). По простичко при сключване се пита: къде обичайно ще се кара колата през срока на новата полица? На същото основание застрахователя може да даде различни цени, ако ползвателя е рус, чаровно усмихнат при сключване или каквато и да е друга недискриминационна глупост за която може да се сети.

Използването на сходни думички обаче внася съмнение. Като кажеш „ГО за България” е много лесно това, макар и некоректно, да се асоциира, че полицата не важи да чужбина. Това е изключително удобно за компаниите, защото имат допълнителния мотив за потребителя да си плати отстъпката преди да хукне с МПС-то зад граница. Такъв трудно може да се втълпи без активна роля на посредниците, с основание изрично декларирано обстоятелство при сключване.

Колко точно иска да незнае потребителя?

Тъжно ми е да го кажа, но българския потребител на застрахователна услуга е зле информиран. Това не би било проблем ако търговския канал (брокери и застрахователи при директни продажби) полагаха повече усилия да предлагат коректно задължителната застраховка. Мотив обаче няма. Причините са насложени във времето и са резултат от ниското ниво на компетентност на търговците, липсата на квалификационен ценз за предлагане не само на тази полица и не на последно място ниската доходност по тази застраховка.

От личен опит знам, че за да разбере потребителя разликата между територията на покритие и отстъпката за България, ми трябват поне 10-15 мин обяснение. При минимална цена за човешки ресурс това означава допълнителен разход от поне 2,50лв за полица. Защо да го правя, ако никой не ме задължава?! От друга страна поне същия разход има и потребителя за да ме изслуша. Защо да го прави, като при конкурента ще му излезе по- евтино (поне в началото).

Аз считам, че професионализмът е въпрос и на достойнство, не само на пари и затова сме изписали всичко около дефиницията на територията онлайн- да се чете от който иска и когато намери време. Единственото достоверно и свободно достъпно пояснение е това при нас. И какво се оказва? Потребителят се сеща да се информира и да си търси правата едва когато му потрябва да пътува зад граница. Почва да се пазари, да очаква съдействие и да има претенции към всеки друг, но не и към брокера цакъкал му „евтината” гражданска.

Къде е правилното за мен решение?

С повторение на определенията на кодекса в наредба 24 нито един от описаните по- горе факти няма да се промени. Защото не създават мотив в никое една от страните да изисква и предоставя повече информация при сключване. Допълнителното изречение, което регулатора предвижда и сега си фигурира в текста на полицата директно или под прикритието „за задължителните по кодекс страни”, наред с „отстъпката за България”.

Нашите полици съдържат много, графично зле представен текст. Между 95% и 99% от който е на кирилица. Вярно е, че говорим официален европейски език, но Европа (и ние с нея) е свикнала да вижда таблицата със съкращението на страните във вида на зелената карта.

Далеч, по информативно за нашенския потребител и за евентуални проверки зад граница в рамките на ЕИП и многостранното споразумение би било: Покритието на застраховката е валидно за територията, които не са задраскани:

A B BG CY CZ D DK E EST F FIN GB GR H I IRL IS L LT LV M N NL P PL RO S SK SLO

Между другото така изглеждат полиците в доста евро страни. Няма да открием топлата вода, ако взаимстваме.

Некомпетентност или мърлява работа- все тая!

Ако поразгледа човек тарифите, качени в страницата на КФН може да види, че креативността около територията няма граници. При едни е ЕС и МСЗК, при други въобще не става въпрос за покритие на страни, извън ЕС пък на практика се издават незадраскани сертификати, при трети като „бонус” се оферира възможност за „разширение” покритие ама само за две съседни страни (като Румъния и Гърция например). И всичко това не само минава пред очите на КФН, но получава и активната им подкрепа за популяризиране онлайн.

Аз лично съм прекарала часове в спорове и писане на мейли към застрахователи с изричното искане да пояснят как покриват страните за които не става дума в тарифата, но са задължителни по- кодекс и на какво основание мога на своя глава да предлагам разширение на покритието по полицата за трети страни, ако за това няма изрично разрешение някъде в условията. На един застраховател в продължение на две години не давах оферта за всички страни от споразумението зелена карта. Докато не ми го написа изрично!

На тоя фон какво значение има едно допълнително пояснение в полицата, ако комуникацията между професионалистите продължава да минава на досегашното суб-ниво. И по- лошото защо това на никой до сега не направи впечатление?!

Още нещо в тази насока. Няколко са калкулатори, които брокерите поддържат непрекъснато с актуални цени. Вероятно същата комуникация се развива и офлайн, но нямам личните тестове от нея. Защо до сега на никой не му направи впечатление въпроса „за къде да е валидна гражданската отговорност?” или по- завоаливаното „зелена карта? да/не”. Така представени съществени за оценката на риска обстоятелствата са подвеждащи. Ако потребителя се откаже от зелена карта, щото знае, че не му трябва за задължителните по кодекс страни, автоматично се сдобива с отстъпка за България и задължение да я плаща ако тръгне зад граница.

Къде е правилното за мен решение?

Тарифите не се одобряват, но пък авансово минават през КФН. Не пречи на регулатора да изиска от компаниите да прецизират формулировката при дефинирането на цените. Базовата премия е една и тя е за задължителните страни. Излишно е са фигурират глупости от типа цена за ЕС нали?! Вярното е ЕИП+ Сърбия, Андора и Швейцария. След него да допускат отстъпки срещу декларации колкото си искат. Задължително също така е и да има коментар при какви условия териториалното покритие може да бъде разширено за трети страни (МЗСК за краткост).

Като изиска съпоставимост между определенията на кодекса и структурирането на цените в тарифата КФН, косвено ще помогне на не дотам любознателния търговски канал да знае кои са задължителните за покритие страни. И сочейки с пръст в таблицата да не си позволи да дезинформира потребителя.

При коректно разписана тарифа, брокерът не би си позволил да поставя подвеждащо въпросите, съществени за оценка на риска. Защото отговорността за това вече остава само негова. И никой не би рискувал излишни глоби. Особено онлайн.

Още няколко идеи за правилния език по гражданска отговорност

Спекулация

Ако разбираха точно смисъла на отстъпката за България, голяма част от потребителите не биха си правили труда да доплащат преди пътуване в чужбина. Защото вероятността това да бъде установено без граничен контрол е изключително ниска (трябва ПТП), а последствията при нея не са по- скъпи от размера на тази отстъпка.

Застрахователите имат удачните други инструменти да компенсират некоректността на потребителя, но прилагането им би коствало малко усилия от страна на брокерския канал да ги разбере и още малко да ги обясни при сключване на полицата. Но за сметка на това пък потребителя не би бил подведен. Поддържането на илюзията, че гражданската отговорност с отстъпка за територия е валидна само за България е по –удобното решение при което не се налага никой нищо да прави допълнително.

И за това имам предложение за правилно решение. Но то няма значение за проекто наредбата а и трябва все пак да се работи…

Броко коментари