Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Лека задачка- закачка

Имаме следната сложно- застрахователна ситуация

Камион блъска автобус. Автобуса удря лека кола на светофара и стоящ на тротоара пешеходец и спира в къщата до шосето. Щетите са следните- по камиона, по автобуса, каргото, пешеходец, колата, пътник в автобуса и пътник в колата.

Имаме следните застраховки:

И всички тези при различни застрахователи.

Въпросът е:Кой не е застрахован? Кой на кого какво ще плати и към кого ще регресира?

Верния отговор: Кой носи гражданската отговорност на камиона!?

И по конкретно: Допускам че виновен са ситуацията е камиона. Нека приемем че КАТ така е казал.

Застраховките разделям на три групи.

  • Такива покриващи материални щети (каско на двете превозни средства, карго и имуществена застраховка на къщата),
  • покриващи финансови щети, породени от отговорност към трети лица (гражданската отговорност) и
  • свързани с живота и здравето (спестовната живот и двете злополуки).

Първите две са с право на регрес. Т.е. застрахователя може да встъпи в правата на застрахования срещу лицето причинило вредите. Застрахованите по каско си получават обезщетението, а техните застрахователи си събират парите от застрахователя по ГО на камиона.

Застрахователят на къщата нищо не прави. Все пак не съм казала че има щети по къщата нали!?

Компаниите с покритие на живот и злополука плащат без да питат кои е виновен.

Застрахователя по гражданска отговорност на колата плаща само по злополуката на местата.

Кой не е застрахован?

Шофьорът на автобуса. Задължителната злополука на пътниците не покрива мястото на шофьора (освен ако не е в ХДИ и са го взели като подарък без знаят). И кучето разбира се, за което дори аз не знаех, че е в къщата!

Броко коментари