Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Застраховаме къщите: Що е то недвижимо имущество?

За гражданската отговорност е пълно с експерти. Много е лесно като всички говорят по една тема като четат един и същи 20 страници (от кодекса и наредба 24). За каското също не е празно някакси заради много полици, но и там е пълно със свободни трактовки и интерпретации. Ама за къщите е … истинска драма.

От почти месец насам се боря със застрахователите за прецизиране на детайлите по покритието.

В идеалния случай би трябвало

 • Едни общи условия да казват какво имущество може да бъде покрито, при какви ограничения (лимити, самоучастие и покрити рискове).
 • Една тарифа с която да стане ясно колко струва удоволствието да си застрахован в някой инс.

Да, да ама не.

Защото към идеалния случай на горните две има и указания които не винаги са в пряка връзка с горните две. Навярно защото са писани от друг човек по друго време.. За неидеалния случай няма какво да го коментирам. Като няма разумно написани общи условия, како да я гледаш тая застраховка. само по цена тука не става, щото продукта е шарен и сложен.

Парадоксите на писаните указания

В условията пише- застраховаме недвижимо имущество на физически лица. До тук ясно, ако не бяха поясненията- застраховаме и прилежащи помещения, като гараж, плевня сайвант, обор и нещо друго по опис.

Формално пречка да се покрият прилежащите постройки/ няма защото не са част от недвижимата собственост на адреса. Така си го пише и в нотариалния акт. И би било допустимо, ако не бяха ограниченията за адрес, постоянно обитаване и жилищно предназначение.

И логичните следствия

 • Оборът е застраховаем, но само ако се обитава постоянно, задължително за жилищни нужди!
 • Гаражът е покрит, ако е на адреса на основното жилище. Нали е ясно, че точния адрес се определя и с етаж. И пак ако е постоянно обитаван с жилищни нужди.

И до тук абсурдите не свършват, защо по този продукт има и устни указания

Парадоксите на устните указания

В условията пише застраховаме спомагателни сгради. Има го изписано и в полицата (на самостоятелно квадратче за отмятане). Няма указания, затова питам какви точно обекти попадат в групата на спомагателните, защото на къщата ни на село има гараж, лятна кухня, обор, плевня. Бивам указана, че това са незастраховаеми по тази полица сгради! Защото такива са вътрешните правила.

Е? Аз как да позная!? Какви сега са неписаните правила. И по трудното как да познае клиента, който за разлика от мене не е свикнал да чете условия, указания, не знае как сработва имуществената застраховка, не се ориентира в многото клаузи, термини, формулировки.

Не се прави така!

За да работи един имуществен продукт на ритейл, защото точно за това са малките полици (лимитираните на първи риск) трябва условията да се разбират не само от служителя на компанията.

Дефиницията на допустимото недвижимо имущество не може да бъде принципна, а детайлите да се уреждат с указания. Юзърът указания не чете!

Как се дефинира застраховаемо имущество?

Като ще се застраховат сгради е добре да се каже

Застраховаме жилищни сгради, (собственост на физически или юридически лица). За целите на застраховката под сграда разбираме:

 • постройка или част от нея, изградена от тухли, камък, панели или бетон с
 • покрив от керемиди, метални листове или бетон.

Неразделна част от сградата са:

 • вградените в тях инсталации /газови, електрически, телефонни, водопроводни, отоплителни, канализационни, пожарогасителни, пожароизвестителни, алармени, климатични, вентилационни и други/ инсталации;
 • трайно монтираните подови настилки;
 • вратите и прозорците;
 • трайно монтираният санитарен фаянс;

И за който иска да покрива да добави:

 • мазетата и таванските помещения;
 • помощни и селскостопански сгради, когато те се намират в непосредствена близост /в рамките на двора/ на терена на имота/ до застрахованата жилищна сграда или са част от нея.
 • дела на собственика на застрахованото имущество в общите части на сградата.

За да е валидно покритието по полицата изискваме:

 • Жилището да е постоянно обитавано. Това означава имуществото да не е оставяно без присъствие на (предпочитание за) лицето (или надзор, ако ще се разчита на комшии, СОТ или охрана) за период по- дълъг от 00 дни.
 • Сградата да е построена съгласно нормативните (конструктивните и административни) изисквания на българското законодателство. (кой ли не чете ЗУТ за да знае какво точно имат предвид :)
Броко коментари