Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Кое му е лошото на картела!? Или нова приказка за това какво прави икономикса в застраховането

Понеже наскоро потвърдиха глобата на 14 застрахователни компании се замислих къде и е основанието на Комисията за защита на конкуренцията!? И какво толкова защити с тая санкция!? Но… това е моя пазар, няма начин да не съм пристрастна. Та какво е конкурентен пазар!? В близък до идеалния случай- много производители, много потребители, хомогенен продукт (без реална или индуцирана диференциация) и разбира се липса на бариери за влизане и излизане. Реалния пазар обаче в такъв си вид е повече от абсурден. Би означавало да функционира при никаква рестрикция от страна на надзора и липса на каквато и да е капиталова гаранция за изпълнение на задълженията. Паралелно с това колкото по- добро е изравняването на риск по място и по същество, толкова по ефективно и евтино е неговото управление. Т.е. „производството” на застраховки е свързано със значителни икономии от мащаба. Или казано с други думи същината на бизнеса поражда тенденция към олигополна структура. Като добавим и ограничеността на вътрешния пазар, тенденцията се превръща в задължително условие. И дотук- нищо лошо. Българският пазар градивно еволюира в последните петнадесетина години. Появиха се нови компании, някои се адаптираха към вътрешните потребности, други довнесоха ноу-хау, надзора понаписа правилата и а-ха конкуренцията да се пренесе от имиджа на бранда върху качеството на продукта се появи …. гражданската отговорност. С красотата на задължителна застраховка тя отвори и една невероятна ниша до почти една четвърт от пазара. И понеже много хубаво не е на хубаво, носенето на отговорност се оказа не толкова рентабилно, гражданите не толкова безотговорни (към гражданските си права естествено), а най- ниската тарифа водещо условие за лесен 5%- тов прираст в пазарния дял на година. Странна ситуация!? Все нещо трябваше да се случи.Какво можеше!?Надзорът далеч по отрано да проверява строго и на кратки интервали основателността на ценообразуването на такива опашати рискове;Информационния център да поддържа данни за птп-тата за да има върху какво застрахователите да базират реална бонус- малус система. И понеже общият проблем се решава най- лесно и най- добре (заради повечето идеи) с общи усилия, застрахователите решиха да унифицират критериите си съм качеството на застраховката. Нищо повече от работещ вътрешно пазарен регулаторен механизъм. Къде е картела и кога пречи!?По дефиниция картелно е споразумение, което чрез ограничаване на определен аспект на конкуренцията, позволява на участниците да генерират икономическа печалба. Ясно е че предпоставки за това има: 1. гражданската отговорност е възможно най- хомогенния продукт на пазара. 2. споразумението между застрахователите е по- лекото и евтино решение пред усилията за диференциация в продукта. Хипотетично да, но на практика НЕ! Защото:Търсене на задължителни застраховки е еластично. Нещо че са задължителни! КАТ не прави необходимото за да свива еластичността, както би следвало;Предлагането на гражданската отговорност е на цена далеч под производствените разходи. Като това несъответствие е градивно във времето, тъй като минималните лимити нарастват;Надзорът упорито налага европейски практики на един несъвсем европейски пазар (имам предвид най- вече търсенето). И колкото и да се опитват застрахователите да компенсират строгостта на изискванията с иновации, регулатора е винаги стъпка напред. Това не е лошо, но ако се прави добре и при ясни правила. Излишно е да припомням как ограничиха правата за прилагане на отстъпки за регион на управление;Застрахователите не могат да откажат сключване на задължителна застраховка, а селекцията на добри рискове е за сметка на сериозен компромис с пазарния дял;Лоялност към бранда от страна на клиентите няма. Търсенето се моделира само от краткосрочната ценова ефективност. (коректността да се признаеш за виновно причинено ПТП не струва и тридесетина лева такса лоялност) Та в тоя ред на мисли, не е ли картела само добър катализатор на еволюцията на застрахователния ни пазар. Кое му е лошото!?

Броко коментари