Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Зла сполука за злополуката на учащи

Най- НЕобичам да ме застраховат. Особено, ако не са ме питали!

От доста време съм си наумила да направя едни мини наръчник на тема „Как да се отърва от банката за застраховката на ипотекираното имущество” и уви… докато остане време за пореден път ме … застраховаха. И понеже за вчерашния ни празник си пожелах повече усилия да се спазват правилата, този път ще се запъна.

Как се продава злополука на учащи!?

Злополуката на учащи е една не лоша малка застраховка с която всеки грижовен родител може да спести малко от разходите си в случай на по- сериозна настинка или некой счупен крайник на отрочето. В покритието и няма нищо различно от трайна и временна нетрудоспособност в резултат на злополука, а при част от компаниите и добавка за риска заболяване, често ограничен само до инфекциозно.

Полицата е евтина. Левче-два на година стигат за лимит от 1000лв. А ако се продава на едро, т.е. сключва се за група- цената може да падне драстично. От тук мотива да се продава ан-блок. Обаче, типично по български оферирането не е на чист пазарен принцип, а чрез оторизирания да взема решения, като директор или настоятелство на съответното учебно заведение.

И за да съм още по- ясна, нещата сработват така. Надежден контакт с мениджмънта, коментар на субсидията която брокера ще задели обратно и всички по списък са застраховани. Остава да се съберат парите, което става наред с общият спонсорски пакет на полугодие, който гордите родители на обучавани в държавни училища плащат.

Макар и грозничко да ми е в детската градина поне ме питаха дали искам, преди да се наложи да плащам. В училище изричното ми съгласие не е повод и за коментар.

Какви са правилата за сключване на доброволни (групови) застраховки?

Доброволно е

Полицата може да се сключи само ако аз искам и никой няма право или основание да ме принуждава. Чл. 6 от Кодекса ми го гарантира.

Последствията от тази особеност се мерят с между 500 и 3000лв за физическо лице (ако допусна, че агент е омаял точно нашата директорка) и между 1000 и 20 000 ако успеха е на брокер, приход за надзора. (от глоби, да не се обърка с премия).

Трябва да ме информират

От това, че застраховката е доброволна следва, че условията и не са чак толкова унифицирани и коментирани в нормативните актове и аз като потребител (говоря от първо лице, защото детето е малолетно и неговите решения ги взимам аз) следва да бъда надлежно информирана за всичко за което чл. 185. от Кодекса за застраховане се е сетил. Да не отегчавам 12 от 13 изисквания са валидни.

Имам правото да получа общите условия на застраховката за да си се запознавам на спокойствие и след опознаване да взема информирано решение коя точно компания и специфична комбинация от рискове да избера.

Ново основание за "приходи" на надзора от още минимум 300лв.

Трябва да се съглася

Ясно е, че мотивът при толкова евтините полици идва само от количеството. Значи моето пиле, за по лесна администрация е мушната в групова такава. И тука има два проблема, в зависимост от това как точно е направена полицата. Първият е неизбежен.

Според чл. 233 договор за застраховка злополука с предмет здравето и телесната цялост на трето лице има сила, само ако е сключен с изричното писмено съгласие на третото лице. Ето защо по- отворените колеги пускат списъче, в което напиращите да застраховат децата си родители собственоръчно вписват имената срещу подпис. Така ме лишават от правото, ако се драсна да поискам едностранно прекратяване по което и да е време без много коментари.

И за това недоглеждане на Кодекса "прихода" за надзора може да е същия.

Ако допусна обаче, че груповата полица не е поименна, ми отпада мотива да се събират парите от всеки. Това би означавало училището да се вкара в нелегална история с инкасо и далеч повече неприятности от разпоредбите за застрахователи. За тяхна радост- трудно проследими. Все пак аз бележка за годишната си субсидия не получавам.

Ако е поименна обаче и няма моето съгласие, училището което в следствие на образователния ми избор разполага с личните данни на детето, се оказва разпространител. Проблем 1- липсва добросъвестност при тяхната обработка. Лицата които имат право да получават информация за персоналната идентификация на детето ми са изрично изброени. И застрахователят за злополука, а още по- лошо- посредника не е сред тях. Нарушение на чл. 2 от Закона за защита на личните данни. Приход за комисията по данните - минимум 10000лв.

Липсва и изричното ми съгласието данните да бъдат предоставени на трети лица- още 500лв за същата комисия.

За обобщение

Това на което са подложени всички родители на обучавани, допускам без изключение за големите градове е грубо нарушаване на поне три разпоредби на Кодекса за застраховане. Ако са си и поиграли да опишат застрахованите лица- и на още две от закона за защита на личните данни. Нормално ли е?! Ами не е! Но докато на всеки родител не му пука що дава тия два лева, няма да бъде друго.

А, пропуснах и най драматичното което приемам, че е изключение само при мен. Нямам представа къде и как съм застрахована. От там кога, как и към кого мога да предявя претенция. Що ми е, все пак това са само два лева… не бива да издребнявам. Ще изглеждам заядлива или пък негрижовна.

Но на "колегата", който ме застрахова обещавам писмен коментар, поне до застрахователя. А ако не ми хареса отговора и до надзора. Все пак не само аз съм длъжна да си познавам законодателството нали?!

Броко коментари