Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

ДЗИ: Авансов бонус по каско+ само за примерните шофьори

На нас ни тръгна годината с каското на ДЗИ и застрахователят не спира да държи във форма с промени в условията на автомобилната си полица.

Познаващите Каско+ знаят, че застраховката може да бъде сключена с авансова преференция за липса на щети.

Какво е авансов бонус

Това е отстъпка от премията, която ползвате срещу допускане, че през годината няма да предявявате претенции. При събитие, ако сте пострадал без право на регрес към друг застрахован или сте причина за произшествието дължете възстановяване на предоставената отстъпка.

Опцията за предварителна отстъпка е удобна по две причини

  • Плащане по- малко при сключване. Ако сте предпазлив на пътя, каското излиза по- евтино.
  • Ако не се впишете в тоя профил, плащане със закъснение (при събитие, а не при сключване) стандартната цена на полицата. Приемете го като безлихвен заем за 1/5 от премията.

Неудобното е ако забравите, че сте ползвали бонуса и трябва го плащате при събитие.

От понеделник условията, при които ДЗИ предлага опцията за авансов бонус се променят

Само добрите с право на авансова отстъпка за липса на щети

Добри са клиентите с право на бонус при подновяване. Това означава:

  • Да сте клиент на ДЗИ по текущото каско
  • Да не сте предявявали претенции по изтичащата полица.

Ако сте нов клиент или имате регистрирани щети- нямате право.

Авансовата преференция остава само за леки и малки товарни

ДЗИ въвеждат и ограничения при видовете МПС- та за които е допустима отстъпката за липса на бъдещи щети. След 14.01.2013г. с право на авансов бонус остават само леки и лекотоварни автомобили до 3,5т.

Но това не е всичко от новите условия на ДЗИ за каско

Юридическите лица с по- висока допустима отстъпка

Максималната допустима отстъпка за юридически лица вече става 25% (с 5% повече от сега). За личните коли редукцията остава на старите -20%.

Ако нямате голям автопарк, достигането на максималното допустимото ниво на отстъпки е трудничко без гражданска отговорност към ДЗИ.

Нали не сте забравили!?

Цените за гражданска отговорност за юридически лица при каско на същата кола са с до 35% по ниски.

Условието е валидно с и без зелена карта . Затова прозорливо при подновяване и не пропускайте отговор на въпрос за да ви оферираме изгодно.

Броко новини