Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Ако имате висящи щети, обърнете им внимание, защото рискувате да ви ги откажат!

Новият кодекс за застраховане поставя краен срок в който отношенията ви със застрахователя при щета трябва да бъдат прекратени с някакво решение.

6-те месеца са еднакво критични и за вас!

Най- общо кодексът разписва следните срокове за обработка на претенция.

Като застрахован при предявяване на претенция или след това трябва да предоставите на застрахователя всички необходими документи за събитието, описани в общите ви условия.

След това застрахователят има 45 дни да поиска нещо друго с което да доудостоверите размера и основанието на претенцията. След като го изпълните, компанията има на разположение точно 15 работни дни да плати или откаже. Като общият срок от всички малки допустими срокчета за комуникация между вас и застрахователя във връзка с щетата не може да надвишава 6 месеца от момента на предявяване на претенцията. Това означава, че каквото и да сте обменили като документи, след 6 месеца компанията плаща или отказва.

Никак не е лошо между другото, защото има един застраховател който този срок не му стига само за банковия превод на вече одобрена щета. Налага ви обаче и задължение да си свършите работата, защото ще ви откажат и за най- формалната причина само защото са длъжни по кодекс.

Какво да направите ако имате висяща щета?

Незабавно се свършете с брокера (ако вашия се занимава със щети разбира се, щото масовите не работят чак толкова за вас) или застрахователя. Питайте защо щетата виси. Причините могат да са незначително, като:

  • не сте посочили как искате да бъдете обезщетен (през сервиз или по сметка);
  • искате сервиз, пък не сте посочили кой точно;
  • липсва някой документ от преписката…

Каквото и да е, ако знаете - можете да предприемете действия преди изтичането на 6 те месеца.

Застрахователните работят по правила. Почти всички на пазара плащат без проблем основателните претенции. Свършете си работата и си вземете парите. Никой няма да ви гони и да ви се моли по няколко пъти за едно и също нещо. Първите 6 месеца на новия кодекс изтичат на 30.06.2016г. Нямате кой знае колко време!

Броко новини