Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Ако сте пострадали от застрахован по гражданска отговорност в Олимпик, проверете регистрирано ли е ПТП-то

Ясно ви е вече, ако чакате плащане по щета от Олимпик, че имате права. Рано или късно ще си получите парите от Кипърския гаранционен фонд (ГФ). По информация на КФН, нашето ГФ има сключено споразумение с кипърското такова и е възможно да бъде предложена по – удобна процедура, пред тази да търсите връзка с чуждестранни фондове. Нещо повече информацията, публикувана на страницата на кипърския гаранционен фонд не засяга дейността на техни автомобилни застрахователи в други държави.

За да получите обезщетението си обаче, вашето право (участие в ПТП със застрахован по гражданска отговорност в Олимпик) трябва да е документирано! Имате си копие от претенцията, най вероятно с номер от Олимпик. Всяка заведена претенция става проверяема с разписано в Наредба 54.

Обърнете внимание! Не казваме още, че със сигурност има проблем! Възможни са технологични пречки да са причина за изводите при направената от нас проверка. Видяхме го само за 1 ПТП, удостоверено с двустранен констативен протокол, със заведена претенция от месец 7.2018 (нямаме информация за други наши клиенти, затова и статистиката ни е толкова оскъдна). Ако сте пострадали при такова ПТП, дайте обратна връзка доколко е вярно за повече случаи. Най - достоверна е проверката за ПТП-та за които протоколът е съставен от КАТ! Ако се окаже вярна хипотезата ни, то тогава имаме още един проблем за който КФН трябва незабавно да разбере.

Как виновните ПТП-та могат да бъдат проверени и доколко надеждни са резултатите?

Информационният център на Гаранционни фонд поддържа регистър по чл. 571, ал. 1, т.2. Като въвеждането на данни в този регистър е задължително за всички застрахователи, включително и такива извършващи дейност на територията на страната по условията на право на установяване (това е случая с Олимпик) или свобода на предоставяне на услуги. Информацията трябва да се подава от застрахователите към ГФ ежедневно.

Частта от този регистър, до която всеки има публичен достъп обаче по написаното най- горе може и да не съдържа цялата информация. Поне това означава чл. 7, ал. 5, от Наредба I3-41. Това са само ПТП-тата на които протоколът е съставен от Пътна полиция. Няма ги тези, удостоверени с двустранен констативен протокол.

Най- долу със звездичка обаче е указано „* Информацията е на база данните, регистрирани към момента в регистърА за ПТП в Гаранционния фонд.“, и тъй като той за ПТП-тата е един според Наредба 54 допускаме, че информацията би могла и да е изчерпателна. От предоставената информация от ГФ не става явно кое е достъпно публично на тяхната страница.

Проверките ни за други МПС с ПТП в различни компании, показват че се визуализират данни и за ПТП без протокол от Пътна полиция. Излизат дори и с по два записа, ако колата е с каско- веднъж от подаденото от каско компанията, втори път от застрахователя по ГО на виновния. Нямаме щети от близките няколко дни за да сме сигурни доколко бързо стават видими онлайн.

Ако сте пострадало лице от застрахован по гражданска отговорност в Олимпик е важно да проверите доколко липсват данни за регистрирани претенции. Ако претенцията ви я няма, това не значи още, че не е валидна. Но със сигурност налага да се провери защо.

Това, че ви има в регистъра на ПТП-на на Информационния център прави предстоящата ликвидация по- лесна.

Какво може да се направи, ако виновното МПС не се вижда като причинител в регистъра на ГФ?

Ако виновното ПТП не се вижда, това още не значи че претенцията ви е останала на документа, на който сте я написали. Но… трябва да се провери.

Според правилника на ГФ, тази ситуация не е сред изброените които ви дават право да изискате информация от тях. Убедени сме обаче, че ако липсата на информация за заведени претенции в регистъра им се окаже действителна, то тя няма да е за единични случаи. Разпространението на публична информация само ще помогне институциите да се самосезират и да направят обстойна проверка за причината. Въпрос до КФН само ще помогне. Свободен текст до delovodstvo@fsc.bg

Например: В качеството си на пострадало лице, отправих писмена претенция към ЗК Олимпик на 00.00.0000г. Към днешна дата в публичния регистър на информационния център на Гаранционния фонд при справка по номер на превозното средство на виновния участник, не е налична информацията за виновно причиненото ПТП. Моля за вашето съдействие за проверка доколко са спазени изискванията на чл. 571, ал. 2 и наредба 54 и чл. 13, ал. 1 от страна на ЗК Олимпик.

Прилагате копие на заявлението с входящия номер от Олимпик и чакате за резултата.

Броко новини