Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Алианц: Имуществената застраховка на половин цена за фирми

Знаете ли по какво се познава че идва Великден?По промоционалните предложения за имуществено застраховане разбира се! Първото за сезона идва от Алианц. Валидно е от 01.04.2011 до 15.05.2011г. и се отнася за продуктите „Пожар” и „Кражба чрез взлом” на юридически лица. Преференцията е 40% по- ниска премия от стандартната тарифа. Ако имуществото ви е добре обезопасено срещу пожар или нежелани посещения, плащане еднократно или имате повече от две застраховки към компанията, цените слизат до -50% за пожар и -45% за кражба. Предложението не е валидно за полици, сключени в полза на банка кредитор. За двата продукта не сме ви разказвали до сега. Детайлна информация очаквайте в секцията ни за имуществени застраховки. Основното: За застраховка ПожарУдачна е за покритие на имущество със застрахователна сума до 500 000 лв. или персонал на фирмата до 50 човека. Може да бъде застраховано всичко: сгради (включително полумасивни и паянтови), оранжерии, инвентар, обзавеждане, машини, материали, стоки, продукция, незавършено производство, стъкла, пари в брой и други ценности. Минималното покритие по полицата е на пожар (FLEXA), природни бедствия (без земетресение), ВиК аварии и удар от преводно средство. Избираеми рискове са земетресение, свлачища, късо съединение и злоумишлени действия на трети лица. Покритието за стъклата е на база всички рискове. Застраховаеми по този продукт са дори екзотични рискове като тероризъм, война, стачки и граждански безредици. Застраховката може да бъде сключена в полза на банка кредитор. Цената е по- ниска с до 20% според вида на имуществото. За застраховка КражбаАко до сега не сте проверявали покритието на кражба в Алианц, задължително започнете от там! Защото: Цените са сред най- изгодните на пазара (дори и без текущото промоционално предложение);Допълнителни отстъпки, ако застраховате цялата наличност (всичкото движимо имущество на адреса); Възможност за покритие на три риска по кражба (кражба с взлом, кражба с използване на техническо средство и грабеж)И до 15.05.2011 40% допълнителна отстъпка от Алианц. Цените все още не може да видите онлайн, но пък може да ни питате.

Броко новини