Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Алианц: Пак е време за имуществено!

От 03.05.2010 Алианц стартира традиционната си промоция по застраховка на домашно имущество. Преференцията се отнася за продукта „Жилищни сгради и домашно имущество” по клауза „разширено покритие”. Включените рискове са пожар, природни бедствия вкл. земетресение, злоумишлени действия от трети лица. Бонусите са няколко: Ценови. В зависимост от комбинацията на предпочетените рискове отстъпките варират от 37% (разширено покритие за къщи) до 51% (разшерино покритие, земетресение и злоумишлени действия за апартаменти). Застраховката се сключва без самоучастие (стандартната тарифа предвижда 0,05% от застрахователната сума, но не по малко от 20лв); Ако към полицата бъде добавено покритие на кражба чрез взлом, то е с право на 30% отстъпка. Покритието е на база възстановителна стойност. Разсрочване на премията се допуска само ако тя надвишава 100лв. Предложението на Алинац е валидно до 16.07.2010

Броко новини