Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Алианц: Преференциални условия за покритие на жилищни сгради

От 02.11.2009 застраховки „Жилищни сгради и домашно имущество” в Алианц е с преференциални тарифи. Отстъпка е с над 40% от стандартната тарифа и се отнася само за клауза „разширено покритие” (пожар, мълния, експлозия, имплозия, летателен апарат, природни бедствия, тръбопроводна вода, удар от транспортно средство, късо съединение, токов удар; разходи за ограничаване на вредите, за отстраняване на развалини и останки, за преместване, предпазване и съхранение, и хотелски разходи). При същите преференциални условия основното покритие може да бъде разширено с рисковете земетресение и злоумишлени действия на трети лица.При сключена застраховка „Жилищни сгради и домашно имущество” Алианц предлага и допълнителна отстъпка от 30% за покритие на кражба чрез взлом. Застраховката за срока на промоцията се сключва без самоучастие. Преференциалните условия са валидни до 15.01.2010г.

Броко новини