Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Алианц: Жилищните сгради и домашно имущество на преференциални цени

Е-хе-е-е затопли се и е крайно време да се помисли и за къщата. Добри предложения доста. Изгодните са с едно повече от днес. До 16.07.2012 Алианц е с промоционални цени за застраховката на домашно имущество.

Какво можете да застраховате?

Застраховката е предназначена за имущество на физически лица. С полицата ЖСДИ застраховаемо е недвижимо (сграда, части от сграда, прилежащи външни обекти, като огради, гаражи, навеси), движимо (включително имущество с висока стойност като произведения на изкуството, антики, бижута) имущество.

Застрахователни суми

Застраховката е на база възстановителна стойност. Това е предимство на продукта. Повечето предложения на пазара са с покритие на база действителна стойност.

Нали знаете разликата!?

Действителна стойност- за колкото може да се купи в момента подобно имущество. Възстановителна- да се построи (възстанови) наново. Разликата между двете e в разходите за възстановяване.

Важно!

Застрахователят има минимални разценки на кв.м. Независимо от стойността на вашето имущество, застрахователната сума за недвижимото не може за бъде по- ниска от 710лв на кв. м.

Пример: Вашият апартамент е с разгъната застроена площ от 73кв. м. минималната допустима застрахователна сума е 73кв. м. х 710лв=51 830 лв.

Покритите рискове

Избиране между три пакета. Основен, разширен и максимален.

Основното покритие включва обичайните за имуществена застраховка рискове- пожар (FLEXA), природни бедствия (вода, вятър, сняг, без земетресение), ВиК аварии. Ще получите обезщетение и за разходите за отстраняване на развалини и останки или преместване и съхранение на застрахованото имущество.

Разширеното покритие добавя към горните рискове и късо съединение и разходи за хотел.

При максималния обхват на застраховката компанията ще ви компенсира късо съединение, токов удар и теч на тръбопроводна вода от аквариуми и водни легла.

Земетресението, свлачищата, злоумишлените действие на трети лица и отговорността към трети лица са специални рискове е се покрива отделно.

Цените

Преференциално по- ниски разбира се. Промоционалното предложение на Алианц е само за разширено покритие в комбинация със земетресение и/ или злоумишлени действие на трети лица. За периода на промоцията застраховката е с до 70% по евтина. Покритието на скъпия риск земетресение е по една тарифа без значение на зоната в която се намира имуществото!

Пазарджик и Стара Загора да застраховат докато е време, след 16.07 земетресението ще е в пъти по скъпо! :)

И не само това. Ползвате допълнителни 30% отстъпка за кражба с взлом. Цените на Алианц за покритие на рисковете свързани с противозаконно отнемане (независимо от начина- взлом, техническо средство или заплаха) са едни от най- ниските на пазара.

Другото важно

  • За периода на промоцията застраховката е без самоучастие. При стандартни условия 1 промил (но не по малко от 20лв) от щетата остават за ваша сметка.
  • Може да се плаща и разсрочено, ако премията е над 100лв.
  • Ако не предявите претенция за обезщетение имате право да подновите полицата догодина при същите преференциални условия.

Лошото

По тези условия не можете да сключите застраховката в полза на банка.

Броко новини