Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Армеец: Гражданската евтина до края октомври

Ден преди края на промоционалната си кампания по гражданска отговорност Армеец обяви нейното удължаване до края на октомври. Предоставяните бонус отстъпки остават без промяна: 30% отстъпка от базовата премия за гражданска отговорност на физически лица над 25г. при еднократно плащане на премията. Преференцията е в сила както за покритие с отстъпка за управление на превозното средство само в България, така и за страната и чужбина. До 15% ценови бонус за юридически лица и еднолични търговци. От началото на септември са в сила и новите ценови условия по каско. При текущите условия предложението на Армеец за автомобилни застраховки е сред най- атрактивните на пазара.Проверете!

Броко новини