Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Армеец: Имуществото на лимит на промоция. Това за фирмите също

Ако нещо е сигурно в застраховането у нас, то това е промоцията на Армеец по имуществено. Ето на, ноември е и вече имате -20% по Защитена фамилия и Защитено имущество. Зад постничкото заглавие, обаче не прозира устойчивостта на продукта на лимит на пазарните тенденции

На къде задуха вятъра при имущественото застраховане?

Инфлацията промени не само цената на кашкавала. А в процентите на които живеем в последната година, оптимизъм виждат само компаниите по гражданска отговорност. Там числата са пътуване във времето. Поне с десетилетие назад. За разлика от имущественото застраховане.

Какво е лимита по точно?

По кодекс, ако не е уговорено изрично пропорционално обезщетяване, всяко покритие е на лимит. При щета застрахователя трябва да плати действителния размер на вредата, но не повече от уговореното в полицата. До края на лятото това разграничаваше условно два типа продукти. Едните на лимит, при които действителната стойност на имота е без значение, другите с пропорционално обезщетяване. Като разграничение работеше безотказно. И къща в Бояна можеше да се покрие на лимит от 10 000 срещу 20лв.

Лимит, лимит, колко да е на лимит?!

Към края на лятото ДЗИ и Дженерали промениха концепцията си за покритие на лимит и наложиха минимални цени на квадратен метър. Такива се ползваха само за преценка за наличие на подзастраховане при продукт с пропорционално обезщетяване. Т.е. ако например имот в София е покрит за над 1000 на кв.м., като сума по полицата, застрахователя ще плати пълния размер на вредата до уговорената сума.

Въвеждането на минимална сума, по покритие на лимит, напълно обезсмисли неговото предлагане. На практика лимитът на отговорност се превърна в горна граница за прилагане на пропорционалното правило. Звучи простичко като част от общи условия, нали?! Дали има смисъл да оставиш като допълнителна клауза възможност за покритие на лимит и да очакваш и минимална цена на кв.м., като тази цена не е част от договора е отделен въпрос?!

Условията на застраховките трябва да са с ясен алгоритъм. Няма ограничения застрахователя да поставя каквито си иска указания, но разликата между бъг и фичър е само в полезността на ефекта.

Както и да е, точно това не е случая с промоционалния продукт на Армеец

Лимитът си е лимит и .

Тук теорията не е поставена на изпитание. Вятърът на промяната доведе до отпадане на най ниските лимити и малко по- висока минимална премия, но продуктът си е концептуално същия.

Идеален като

  • самостоятелно решение- става за всеки имот, стига да е постоянно обитаем и без допълнителни постройки н терена. Кражбата е без опис до 14 000. Няма подлимити по видове рискове. Няма самоучастие
  • добавка към каско- ако каското е в Армеец е повече от задължително да се провери и имуществото! Цената на двете полици е по - ниска от сбора на премиите, каквито биха били за всяка полица, ако другата не беше сключена.

Не е сложно! За това си имате брокер! Ако може – го мисли.

И да не се забравя- промоцията е до края на февруари!

Броко новини