Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Армеец: Издирване и спасяване с хеликоптер? Може и за екстремните зимни спортове

Почнахме денят вчера с преференциалните условия на Кю Би И за планинска застраховка. Ако обаче вашата слабост са екстремните зимни спортове, предложенията на пазара не са чак толкова много. Причината е високият риск и евентуални разходи при събитие.Сноуборда, сноукайта, катеренето , шоъвл рейсинга или каквото и да е друго адреналиново занимание, включително и ските (ако са извън пистата) са изрични изключения при всички компании. И докато за упражняването им в чужбина повечето компании са склонни да приемат по- високия риск като специално условия, срещу по- висока премия, предложенията за застраховка с покритие за страната на точно две.

Какво е важно при застраховката за ексремни спортове?

Рисковете свързани пряко със практикуващия са лесно застраховаеми при завишение по застраховка злополука. Съществена разход обаче са разноските по издирване и спасяване. Те са извън обхвата на медицинските разходи (тези, по оказване на медицинска помощ), които са допустими при стандартната злополуката. Трябва да бъдат уговорени отделно.

Такова покритие при Армеец се предлага чрез отделен продукт „Спасителни разноски”. Представлява разширена „Злополука”. Наред с рисковете смърт и трайна неработоспособност в резултат на злополука, включва и покритие на разходите по издирване, спасяване, оказване на първична медицинска помощ и транспорт, осъществени от специализирани организации като БЧК, Гражданска защита, Пожарна и т.н. При сключена полица застрахователят се ангажира да плати реално направените разходи, съгласно официално действащите ценоразписи на съответната организация.

+1 за Армеец в покритието на спасителни разноски за екстремни спортове

Извън спецификата на риска, екстремните зимни спортове имат още едно изискване. Обикновено се практикуват на трудно достъпни места, а при събитие времето за реакция е от изключителна важност.

Планинската спасителна служба има ресурс да оказва съдействие, включително и с хеликоптер. Всички услуги обаче се заплащат. Скъпо е. Цената за търсене започва от 724лв. А ако се наложи вертолет, сметката нараства с 1500лв. на час.

Максималният лимит, който можете да намерите при другото единствено алтернативно предложение на пазара е 3000лв. Граница, която е определено ниска, ако не искате част от спасителните разходи да остават за ваша сметка.

За почти всички екстремни спортове, условията на Армеец нямат други ограничения, освен изискване за минимален лимит от поне 5000лв. Може и по- висок, ако по- горе е границата на вашето спокойствие.

Застраховката се включва за период от няколко дни до една година. Евтина е и поне два пъти по- изгодна от офертата единствената друга алтернатива.Например за три дни при минималния лимит от 5 000 струват 20,40лв.

Ако поддържате адреналина си висок с екстремни спортове през цялата година е по- изгодно да си вземете годишна полица. В условията няма изрично ограничение и покритието е валидно за всяка крайна активност, различна от скокове във вода, вливане в неохраняема водни площи или бурно море.

Броко новини