Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Армеец: Каското с безплатен асистанс за чужбина

Армеец не спира с добрите новини за автозастраховките си дори и през лятото. Новата екстра по каско е безплатно предоставяне на автоасистанс при пътуване в чужбина. Такова разширение на покритието не е ново за нашия пазар. Преди повече от година ДЗИ предложи за пръв път възможността за пътна помощ извън границите на страната. От април тази услуга се предоставя и с продукта Бонус Каско на Булстрад. И при трите компании авто съдействието зад граница е чрез AXA Assistance или дъщерната компания Inter Partner Assistance. Какво прави асистанс компанията?Асистанс компанията оказва техническа, медицинска и правна помощ на застрахованото МПС/лице и и/или пътуващите в превозното средство лица при настъпване на покрит (асистанс) риск до лимита, уговорен в условията на полицата. Как работи покритието?При събитие е необходимо застрахованият да се свърже с асистанс центъра на компанията (номерът е посочен в полицата или условията към нея) и да предостави информация за полицата, застрахованото МПС, местонахождението и възникналия проблем. Кога оказва съдействие асистанс компанията?На съдействие от страна на асистанс компанията може да разчитате при ПТП, техническа повреда или кражба. Като ангажимента на компанията е за всички страни, членки на международното споразумение Зелена карта. За кои превозни средства може да се ползва?И при трите компании покритието е безплатно за леки и лекотоварни коли до 3,5тона и до 9 места. При ДЗИ за товарни автомобили, автобуси, влекачи и прикачени към тях ремаркета може да бъде предоставено срещу допълнително заплащане. Кои са асистанс рисковете за леки автомобили?И при трите компании асистанса покриваремонт на пътя, теглене на буксир и изваждане с кран при ПТП или техническа повреда;репатриране на застрахования или превозното средство до България;медицински транспорт при телесни увреждания и спешно свиждане на роднина или друго посочено лице от България;заместващ водач или автомобил;изоставяне на превозното средство в чужбина;доставка на резервни части;правна помощ и авансово плащане на провизорен ремонтИзвън общото за пазара, комфортът с кола зад граница при каско в Армеец и Булстрад, е обезпечен с няколко допълнителни риска. Асистанс компанията организира транспортирането и покрива разходите при заключен в превозното средство или изгубен ключ, липса на гориво или презареждане с неподходящо гориво, репатриране на деца, останали без надзор при телесни увреждания или смърт в резултат на ПТП.

Броко новини