Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Армеец: Каското с по- добри цени от септември

Август минава и е крайно време пазара да се пораздвижи… В аванс от Армеец: Нови условия по каско. Промените са достаЦената: Почти всички категории превозни средства са с по- ниски тарифни числа. Редукцията варира между 0,1% и 0,6% от базовата цена и обхваща всички клаузи на покритие- пълно, частично, минимално каско и кражба. Категорията на превозното средствоЛекотоварните коли до 1,8т. общо тегло и микробусите до 9 места по новите условия са в обща тарифа категория с леките автомобили. Автобусите до 16 места влизат в ценовата група на товарните коли до 3,5т. Това води до косвено поскъпване на тяхното покритие по каско между 20% и 30%. ЛиквидациятаОсвен по- добрата цена, новите условия по каско на Армеец предвиждат една година в повече за правото на ремонт в официален сервиз. Без доплащане, то се предоставя на всички автомобили до 4-тата година. Минимална премияМинималната премия по полицата и премията за право на ремонт в доверен сервиз остават без промяна ОтстъпкитеНай- приятната част от новата тарифа. Предложените е: повече и за по- широка група основания. Остават преференциите по старите условия за комплексно застраховате на МПС- между 5% и 10% в зависимост от периодичността на плащане на гражданската отговорност и друга застраховка в компанията (имуществена или каско удължена гаранция)- 5% и подновяване без щети- между 5% и 10% Освен това, новите условия по каско на Армеец допускат бонуси до: -10% за нов клиент на компанията-5% за подновяване, независимо от това дали са предявявани щети или не И най- интересната преференция, която до сега няма аналог в условията на другите компании.-5% за второ и следващо МПС на физическо лице или членове на неговото семейство (съпрузи, родители, деца, братя/сестри). Максималната отстъпка, без специално разрешение, е до 25%. ЗавишениятаОстават без промяна с изключение на таксиметровите автомобили за които за които оскъпяването е намалено от 200% до 50%. Втория толеранс е към невнимателните шофьори с повече от едно пътно- транспортно произшествие през последната каско година. До 3 нерегресни или отказани щети, подновяването е без оскъпяване. 4-тата щета води до 5% по- висока цена на новото каско. Над 6 щети компанията прилага разрешителен режим за застраховане. оскъпяването се определя индивидуално. Новите условия влизат в сила от 01.09.2010

Броко новини