Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Армеец: Коледни отстъпки по застраховка на имущество

Идва най- доброто време да имуществени застраховки- коледа! Защото това е обичайния период за промоционални кампании. Първото предложение за сезона идва от Армеец. -20% по два имуществени продукти! Предложението е валидно за период 01.11.2010- 28.02.2011. Преференцията се предоставя по застраховка „Защитено имущество”. Продукта е предназначен за имущество на фирми и организации. Покритието е на действителна стойност на застрахованото имущество. Застраховаеми са всички обичайни за имуществена полица рискове: пожар (FLEXA), природни бедствия (вкл. земетресение), аварии (ВиК, късо съединение), кражба, грабеж и други. Застраховката може да бъде сключена в полза на банка. С коледния ценови бонус ценовата редукция на премията по Защитено имущество може да достигне до -50%. Минималната премия остава 20лв. „Защитена фамилия” е лимитирана имуществена полица с клауза за покритие на първи риск. Обхвата на покритието е гъвкав. Застраховами са всички обичайни имуществени рискови. Предназначена е за физически лица. Минималната премия в периода на коледната промоция е 10лв. Не бива да се пропуска! Извън основното им предназначение, тези застраховки дават право на 5% намаление от цената на застраховка каско. (Продукта Защитено имущество във всички случай, Защитена фамилия при премия по полицата над 50лв.)

Броко новини