Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Армеец: Ремонта в доверен сервиз при по- ниска минимална премия

Извън лятното си промоционално предложение, от 01.07.2010 Армеец прави условията за застраховка каско още по- добри. С промените удобството на ликвидация с доверен сервиз вече е по- евтино. Предимството на доверения сервиз е безспорно. Вместо обезщетение по вашата сметка, застрахователят плаща на сервиз, с който работи, за ремонта, необходим след щетата на вашата кола. Две са условията за право на доверен сервиз при всички компании на пазара: възраст на колата и минимална премия. Правото на доверен сервиз по каско в Армеец, остава за коли до 12 г. (най- високата възраст на пазара), но вече при по- ниска минимална премия. Освен това, ако предпочитате ремонта в доверен сервиз, но цената на вашата застраховка е с до 20% по- малко от необходимия мининум, компанията допуска възможност да доплатите тази разликата. За коли до 15 години завишението за право на ремонт в доверен сервиз е вече с 30% по- ниско. А изискуемата минималната застрахователна сума с 2000 по- малко.

Броко новини