Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Армеец: По- добри условия за застраховка на домашно имущество

Чудесна новина е когато застраховател се опитва да ви грабне интереса първо с условия, а след това с цена. Защото имуществените застраховки не се мерят само по премията. Не бихте искали няколкото левчета икономия при сключване да ви донесат цялата сметка за ремонт, нали?

Добрата вест за днес идва от Армеец и се отнася за Защитен дом- полицата за застраховка на домашно имущество. Промени има доста. Валидни са от понеделник (15.04.2013г.).

Кое трябва да забележите в този продукт на Армеец?

Подробности за условията и възможностите на застраховката можете да намерите на секцията ни за продуктите на кампанията.

?Застраховка Защитен дом

Обобщаваме предимствата

  • Застраховаеми по полицата са и прилежащите помещения, включително дела на собственика в идеалните частта на сградата (при етажна собственост).

Защитен дом е един от много малкото продукти на пазара с който можете на обезпечите пълната стойност на ипотеката. Ако сте ползвали банково кредитиране, с обезпечение имот, знаете че финансовата институция приема като гаранция всичко, описано в нотариалния акт, включително тавани, мазета, гаражи и идеални части. Освен ако не е уговорено изрично, прилежащите помещения са изключени по стандартната имуществена полица.

  • Няма ограничения по отношение на конструкцията на сградите

Освен масивни, с полицата могат да бъдат застраховани полумасивни и паянтови постройки.

? Каква е разликата между масивни, полумасивни и паянтови сгради?

Не забравяйте! Независимо от типа на конструкцията, неизбежно изискване за вяска имуществена полица е сградата да отговаря на нормативните изисквания за качеството на строежите.

  • Застраховаемо и т.н. специално имущество.

Като сателитни антени и слънчеви отоплителни инсталации, тенти, кладенци, външни чешми, огради, пречиствателни станции за битови нужди, котли за отопление

  • Няма самоучастие

Това съображение не е за подценяване. Пазарен стандарт са 2% от застрахователната сума самоучастие по риск земетресение. Като отчетете, че полиците договаряни на база действителна стойност обикновено се сключват при високи суми, отговорността на застрахователя за риск земетресение може да започва от сравнително (няколко стотин лева) високи равнища.

Пример: Ако застраховате къщата за 100 0000лв, самоучастието (при 2%) по риск земетресение е 2 000лв. При такава условия, за шета в по- нисък размер, компанията не носи отговорност. Ако размерът на обезщетението е над тази сума, например 2750лв, ще получите компенсация за вреди в размер на 750лв.
  • Покритието по полицата е гъвкаво може да обхване всички обичайно застраховаеми имуществени рискове

Минималното задължително покритие е ограничено до FLEXA (малко опасности- ниска премия). По ваш избор, към него можете да добавяте един, повече или всички допълнителни рискове. Обхватът достатъчно широк и няма изключения от обичайно застраховаемите имуществени рискове.

  • Носи отстъпки и ползва такива

Ако премията по имуществената полица е над 50лв, можете да разчитате на -5% от каското. Ако сте клиент на Армеец за гражданска отговорност, каско или друг продукт имате до 20% намаление от цената на застраховката за къщата.

Промените, в сила от понеделник са няколко.

Застраховането на движимото имущество става по- лесно

Ако познавате тази застраховка на Армеец, знаете че за сключване беше необходимо да разделяте движимото имущество в групи според вида му. Прецизното ценообразуване костваше известно неудобство при определяне на застрахователните суми.

С промените цялото съдържание на имота попада в една група. Извън нея остават само машини, инструменти и резервни части. С това преценката на ориентировъчната стойност какво точно има в жилището става значително по- лесна.

Цената за новата група е средно претеглена на старите, така че ако имате повече електроника в жилището (компютри, аудио, видео техниката) застраховката може да излезе по евтина от до сега.

Земетресението става значително по- евтино

Разлика е за трета зона. Намалението е със средно 23% за всички категории имущество, като най- високата редукцията (наполовина) е за стопански сгради и специални съоръжения. За тези два вида недвижимости по- ниска е цената за покритие на риск земетресение и за останалите два региона.

Промените в условията на покритие на рисковете свързани с противозаконно отнемане на движимости.

Няколко са:

  • Застраховането на трите риска (кражба с взлом, с използване на техническо средство и грабеж) може да бъде сключено без опис при лимит до 4000лв. Покритието до тази сума е на база първи риск.
  • Обезщетенията за щети от трите риска за които не можете да представите документ за собственост са с подлимит от 70% от размера на обезщетението. Пазете фактури, гаранционни карти или митнически декларации имуществото във вашето жилище, ако искате да избегнете това ограничение.
  • От значение за цената е само обезопасяването на помещенията със СОТ.
  • Покритие на риска кражба с използване на техническо средство вече се предлага и за необезопасени със СОТ помещения.

Колко струва тази полица за вашето жилище? Питайте ни, докато ви доправим цъкачката за да си проверявате сами.

Броко новини