Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Армеец: По- евтина гражданска отговорност за чужбина

От 01.08.2010 са в сила новите условия за застраховка гражданска отговорност в Армеец. Съществените промени за три. Правото на отстъпки се допуска вече и при управление на превозното средство извън страната. Това означава, че ако предпочитате към Вашата полица да бъде издаден сертификат Зелена карта, ще ползване същите ценови бонуси, както и при управление на МПС-то само на територията на България. В старите си ценови условия Армеец не предвиждаше каквито и да е отстъпки, ако застраховката е с покритие на държавите от еврозоната. Косвен резултат при новите тарифни условия е по- евтиното доплащане, ако предпочетете сертификата за бъде издаден след началото на валидност на полицата. Валидно остава и предложението чрез Армеец Солидарност, за издаване на едномесечна Зелена карта, по вече валидна полица, сключена с отстъпка за управление само на територията на страната. Втората промяна е разширяването на тарифната група на лекотоварните автомобили от 2 тона до 2,5 тона общо тегло. Стара Загора и Благоевград, които до скоро се тарифираха като втори рисков регион, са вече в най- ниско рисковия трети. Напомняме Ви, че до края на август, нашето предложение към Вас за гражданска отговорност в Армеец, е на преференциални цени с включена отстъпка от 30% от базовата тарифа. Можете да поръчате вашата гражданска отговорност до месец по- рано преди изтичането на старата полица. Застраховайте Вашият автомобил на ниските цени сега!

Броко новини