Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Армеец: Полицата за домашно имущество с 20% промо намаление. Също толкова и за застраховката на фирми

Полицата на лимит влезе в обичайната си околоколедна промоция! Не веднъж сме ви подчертавали, че това е продуктът на Армеец, който не бива да пропускате като ви хрумне да си застраховате домашното имущество.

Защо Армеец за имуществени застраховки?

Извън добре разписаните продукти на Армеец за домашно имущество, до сега всяка заведена от нас щета е била обработена на време и платена справедливо. Та чак и нещо в плюс. Ако щетата е от съсед, може да го сдобиете и с регресен иск. Приятна мярка е срещу всеки, който си позволява поради немарливост да ви съсипва новоремонтираното жилище, нали?!

Говорим ви за защитена Фамилия. Но промоционалното предложение е за два продукта- покритието на лимит за домашно имущество и имуществената полица за фирми (Защитено имущество). Разликата е 20% намаление и е на разположение до 29.02.2016г.

Припомняме Ви

Кое заслужава внимание в застраховката на лимит за домашно имущество при Армеец

Покритието е на лимит. Клаузата за покритие на първи риск е валидна за всяка щета до изчерпване на лимита. Застраховаемо е всяко обичайно имущество (изключваме произведения на изкуството, благородни метали, оръжие и други подобни). Покритието обаче обхваща и делът на собственика в идеалните части на сградата. Няма самоучастие за нито един покрит риск. И разбира се, ако полицата е с премия над 51лв имате 5% намаление за каското.

Замислете се!

Ако за каското базовата премия (тази преди отстъпките) е например 500лв. 5% намаление са 15лв. Избирате полица за около 51лв. Общата сума която ще ви струват и двете полици ще е с 36лв повече, отколкото бихте платили само за каско. Ако пък каското е по- скъпо, имуществената застраховка излиза без пари. При скъпите коли (за което каското от 1000лв. нагоре) общата сума за каско и имущество ще е по- ниска от премията за каско.

Разбира се, ако авто полицата не ви е съображение, защото предпочитаната компания е друга или колата не ви оправдава разхода, минималната премия по имуществената застраховка на Армеец е 10,20лв. Нямате ограничението да покривате движими и недвижими собственост едновременно. Може и само едното от двете, ако ви е по- важно.

Качили сме цените. Мислете като избирате.

Имуществото не е унифицирана застраховка. Разликата в условията може да обезсмисли няколкото лева отгоре спрямо най- евтиното предложение.

Броко новини