Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Армеец: Промяна в тарифата по гражданска отговорност

От 01.12.2009 е в сила новата тарифа на Армеец по застраховка гражданска отговорност. Промените са две: по високи премии за покритие на мотоциклети, мотопеди и ремаркета и нова база за определяне на тарифната категория за товарни автомобили. Завишението е най- съществено за товарни ремаркета- с 30%. Мотоциклетите са с 8% по висока премия при по- ниска отстъпка за управление в България. Определящо за премията на товарните автомобили вече е общото тегло, а не товароносимостта. Проверете цената за Вашата гражданска отговорност по новите условия на Армеец.

Броко новини