Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Армеец: За колите на ток цените за гражданска отговорност започват от 117,10лв.

Кога е станало дума за автомобилни застраховки и не сме споменали Армеец?! Невъзможно е някакси. Затова бързаме да споделим новината, която от към обед се върти на калкулатора.

Нови цени за гражданска отговорност

По- ниски разбира се, кой говори за поскъпване по това време. (Нали не сте забравили как започна месец юли). Крайният ефект върху премията е понижение. Резултат е на няколко промени:

  • Леко намаление на базовите числа

Разликите в основната тарифа числа не са значителни. Цената със зелена карта остава почти без промяна. Гражданската отговорност отстъпка за България обаче вече е по- евтина за всички региони извън София. Средното намаление е малко над 4лв, а за най- безрисковата част от страната редукцията е и с до 6лв.

Ефектът от по- ниските цени се допълва от

  • Прецизиране на тарифните категории

При малките леки автомобили (до 1900 кубика) групите стават 5, при две до сега. Въпреки това, ако колата е млада (до 15г.), няма каско или собственика е извън групата 60г.-70г., новите числа едва ли ще са сред първите три.

2000 кубика от години са си запазена територия на Армеец. Промените от днес само подчертават наблюденията. По- мощните също остават оперативно интересни и в много случай при възраст на собственика над 35г. офертата на компанията е сред първите най- изгодни предложения.

  • Специални цени за електромобили

Армеец са третата компания на пазара, която поставя разграничение в условията си за електромобили. При ХДИ еко возилата са само повод за уточняващ коментар. ОЗК предлага изрични, но не преференциални спрямо малките двигатели с вътрешно горене, цени. Новите условия на Армеец обаче поставят отчетлив премиен минус с полза на екологията.

!! Обърнете внимание

За застрахователите електрически автомобили са само такива, задвиждани само от ток (изцяло електрическо захранване). Хибридите не се броят- за тях цените са според обема на двигателя.

Ако колата еко и с безплатен паркинг в центъра на София (за който не знае, електромобила синьо-зелена зона не плаща) разликата в премията ще ви мотивира да го посочите изрично от селекта за обем на двигателя на въпросника преди оферта.

До тук с розовите вести.

Моторите поскъпнаха

Разликата е 10лв нагоре, независимо от това коя опция избирате- с отстъпка за България и със зелена карта. Въпреки това обаче, при двуколесните цената на Армеец остава почти безотказно конкурентна.

Извън по- тесните тарифни категории при леките коли, новите условия отчитат и редица станали актуални от доста време насам особености.

Специалните условия по гражданска отговорност

  • Десния волан стана фактор

Две неща подчертаваме в тази насока. Ако застрахователят е поставил коментар в тарифните си условия за дикекцията на управлението, това представлява съществено за оценка на риска обстоятелство. Вписва се в полицата и от вашия отговор зависи цената на застраховката. Декларирането на невярно обстоятелство може да ви коства допълнителни разходи при ликвидация. Затова не пропускайте верния отговор на този въпрос!

Отчитането на разликата в риска от пригодеността на МПС-то то към други правила на движение не е нова! Десния волан е между 10% и няколко пъти по- скъп при почти всички застрахователи. От днес разликата е с добавка то 50% и при Армеец.

  • Румънският синдром влезе в тарифата

Румънският синдром вече има ценова визия и в тарифата на Армеец. От всички компании на пазара до сега безразлични към него остават само Алианц.

Новите условия предвиждат и двете опции за ограничаване на нежеланите „добросъседски” практики- ограничение за размера на автопарка при физически лица и по- високи цени за познати като рискови клиенти.

Критичната бройка на лични коли за физически лица е 4. Частните собственици на повече МПС-та вече ще плащат шест пъти по- висока премия. Същото оскъпяване е предвидено и при завишен застрахователен риск.

Отстъпките и надбавките остават без промяна. Възраст 60+ с валидна шофьорска книжка, кола над 15г., регистрация на село или каско на колата са сред факторите да хванете най- изгодното предложение от Армеец.

Ако полицата е с отстъпка за България, офертата за краткосрочна зелена карта (за месец) остава валидна.

Оставалото е цена. Сравнявайте.

Броко новини