Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Армеец: Застраховката на къщата с 20% по- евтина

Добро Великденска оферта идва и от Армеец. Преференцията е за застраховка Защитена фамилия- покритие на имущество с клауза на първи риск. Бонусът: 20% по- ниска цена. Валидна е от 01.04.2011г. до 31.05.2011г.Ако не познавате вече този продукт на Армеец, приемете нашите впечатления.

Добри условия, защото

Застраховате почти всичко

Защитена фамилия е предназначена за застраховка на жилищни сгради. С нея може да покриете всяко домашно имущество без вилни и стопански сгради (гаражи, работилници), стопански инвентар (материали и инструменти) и специфично имущество като произведения на изкуството, сателитни антени и отоплителни инсталации, пари в брой, мобилни телефони. ! Защитена фамилия е единствения лимитиран продукт на пазара по който можете да застраховате нестационарна компютърна техника.

Покривате всички обичайни имуществени рисковеЗа разлика от всички останали продукти на първи риск, при Защитена фамилия няма ограничения в обичайните имуществени рискове. Извън традиционните пожар, природни бедствия, аварии, земетресение и кражба, можете да разширите покритието със загуба на доход от наем, разходи за настаняване и дори злополука. ! За риска кражба, с лимит до 4000лв. не се изисква опис на застрахованото имущество.

Много комбинации от суми

При продуктите на първи риск избирате сами застрахователната сума. Не е необходимо тя да бъде близка до действителната стойност на имуществото. Предпочитаното число е лимит на отговорност- максималния размер на обезщетението, което ще плати застрахователя при щета. По отношение на сумите продуктът на Армеец е изключително гъвкав. Малко компании на пазара (само ДЗИ и Уника) позволяват полицата на първи риск да бъде моделирана според индивидуалните предпочитания. При повечето застрахователи лимитираните имуществени полици се предлагат в предефинирани пакети (с готови комбинации от суми). Лимитите варират от 5 000 до 150 000лв за недвижимо имущество и до 35 000 за движимо.

Изгодна цена

Продуктът е евтин. За периода на промоцията минималната премия е 10лв., а допустимата минимална застрахователна сума намалена до 6 000лв.

И носи остпъки.

При премия над 50лв. Защитена фамилия дава право на 5% отстъпка по каско.

Успяхме ли да ви впечатлим? Проверете и цените!?

Броко новини