Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Български имоти: По- скъпа гражданска отговорност за София, отстпъки за страната

От 11.01.2010г. са в сила новите ценови условия за застраховка гражданска отговорност от Български имоти. Промените са две. Премиите за превозни средства със софийска регистрация са средно със 7,6% по високи от старата тарифа. За разлика от тях МТС-тата от страната (всички останали региони без Пловдив, Варна и Бургас) получават ценова преференция от -5%. Премията за автомобили с регистрация в Пловдив, Варна, Бургас, остава без промяна. Запазват се ограниченията за еднократно плащане на премията за определени категории превозни средства и при издаване на сертификат Зелена карта. Проверете цената за Вашата гражданска отговорност по новите условия на Български имоти.

Броко новини