Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Безплатна пътна помощ при пълно каско в Български имоти

От 08.02.2010 Български имоти предлага допълнителна услуга- автоасистънс за своите клиенти. Услугата е безплатна за всяка сключена годишна застраховка каско по клауза А (пълно покритие), без подзастраховане. Предоставя се от VIG Services Bulgaria и е валидна само за територията на страната. При обездвижване на превозното средство в резултат на покрит по полицата риск, застрахования има право на безплатен транспорт до най близкото населено място с подходящ за отстраняване щетите сервиз, паркинг или друго предпочитано от клиента място до 150км. от мястото на събитието. Услуга е достъпна срещу абонаментна карта за автоасистънс. Такава се издава при сключване на застраховката. Преференцията за безплатно техническото съдействие при щета е валидно само за леки и товарни автомобили до 3,5т. общо тегло и максимална дължина до 4,40м.

Броко новини